Elk kind heeft recht op passend onderwijs, ook als hij extra zorg of ondersteuning nodig heeft. Om dat doel te bereiken, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Aeres VMBO Ede is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei. Het samenwerkingsverband maakt afspraken over de begeleiding en ondersteuning die scholen kunnen bieden. Het bespreekt ook welke kinderen een plek krijgen in het speciaal onderwijs en hoe de beschikbare gelden verdeeld worden.