Schoolbibliotheek gerealiseerd om lezen te bevorderen

Date

‘We willen zorgen voor meer leesplezier bij jongeren. Dat was een belangrijke reden om te kiezen voor een schoolbibliotheek bij Aeres Velp. Ook hopen we zo ontlezing tegen te gaan.’ Aan het woord is Veerle Balk, docent Nederlands en leerwegcoördinator van de brugklassers. “Een droom is in vervulling gegaan, samen met collega’s heb ik een prachtige schoolbibliotheek mogen realiseren. Rond de 1000 titels zijn er te leen voor de leerlingen.''

Vanaf dit schooljaar is lezen een nog belangrijker onderdeel van het onderwijs op Aeres VMBO Velp. De onderbouw krijgt één lesuur Nederlands in de week extra dat helemaal in het teken staat van lezen. Vanaf nu is er meer dan genoeg materiaal te leen in de schoolbibliotheek. ‘Wij hebben er alle vertrouwen in dat we met extra lestijd en de realisatie van de schoolbibliotheek het leesplezier stimuleren en dat de achterstanden op het gebied van lezen bij de jeugd teruglopen.’