Hoe Aeres VMBO Velp een sterke school werd

Date

Doelgericht, samen de schouders eronder en successen vieren.  

Hoe Aeres VMBO Velp een sterke school werd

Aeres VMBO Velp veranderde van een onopvallende school in de regio in een echte trekker. Honderd procent geslaagden, tevreden leerlingen, ouders en leraren en een nieuw gebouw dat alweer bijna te klein is. Teamleider vmbo Sjoerd Bloemberg vertelt hoe de school het tij keerde.

In 2012 beleefde Aeres VMBO Velp, toen nog Groenhorst Velp geheten, een moeilijke periode. Kinderen die de basisschool verlieten, trokken veelal naar andere scholen in de omgeving. Destijds leidde de school met 260 leerlingen een bescheiden bestaan. Maar in schooljaar 2019/20 groeit Aeres VMBO Velp naar 475 leerlingen. Wat is er in de tussentijd gebeurd?

Sjoerd Bloemberg, docent Nederlands en Duits op de school, werd begin 2013 teamleider vmbo. Hij vertelt: “Ik zag als mijn eerste taak om een brug te slaan tussen directie en team. Naar mijn idee konden we het wederzijds vertrouwen winnen door samen de schouders eronder te zetten.” Hij stimuleerde beide partijen om te luisteren naar elkaar, elkaar te waarderen en gebruik te maken van ieders kwaliteiten. “Mijn slogan is: ‘Met elkaar en voor elkaar’. Dat dat hier nu goed lukt, daar mogen we trots op zijn.”

Rust, reinheid, regelmaat en resultaat

Sjoerd Bloemberg werkte toe naar rust, reinheid, regelmaat en resultaat binnen de organisatie. “Vooral in het begin viel dat niet mee. Mensen moesten anders gaan denken en anders gaan werken. Als leidinggevende moet je dan zien vast te houden aan de weg die je met elkaar bent ingeslagen. Invloeden binnenshuis en van buiten die onrust brachten, moesten worden genegeerd of juist aangepakt. We moesten blijven focussen op ons doel en details niet de overhand laten krijgen. En successen vierden we met medewerkers, leerlingen en soms ook ouders.”

Langzamerhand ging de school steeds beter draaien. Er viel nu een mooi verhaal te vertellen over Groenhorst Velp, en leerlingen, ouders en medewerkers bleken uitstekende ambassadeurs. De reputatie van de school trok snel bij. Het aantal leerlingen groeide gestaag.
Sjoerd Bloemberg: “De school is beter geworden doordat nu alle neuzen dezelfde richting op staan. Er heerst rust bij de leerlingen en in het team. We hebben nu een organisatiecultuur waarin iedereen gezien wordt. Zelf zorg ik dat ik er ben voor de leerlingen, maar vooral voor de collega’s die het met elkaar moeten doen. We staan stil bij successen en zijn niet bang om moeilijke gesprekken te voeren.”

100% geslaagden

Aeres VMBO Velp staat nu bekend als een veilige, kleinschalige school, waar leerlingen worden gezien en gekend. De afgelopen twee schooljaren telde het vmbo 100% geslaagden. “Mede dankzij onze intensieve zorg- en ondersteuningsstructuur”, zegt Sjoerd Bloemberg. “We hebben zorgcoördinatoren, leerlingbegeleiders en een goed mentoraat. De mentoren bespreken met de leerlingen hoe het met hen gaat, als persoon en cijfermatig. Dat geeft ook meer inhoud aan de contacten met de ouders.

Inmiddels zijn de nieuwe fundamenten van de school al stevig beproefd. De afgelopen jaren kwamen er veel jonge leraren op de school werken. Dat leidde tot twee babybooms in vijf jaar tijd: tweemaal in één schooljaar vijf baby’s voor docentes. De school wist het op te vangen. En tijdens de nieuwbouw werkten leraren gedurende bijna twee jaar op verschillende locaties. Goede onderlinge communicatie en als team blijven ontwikkelen en groeien: dat sleepte de leraren er doorheen. Nu de toestroom van nieuwe leerlingen echter zo groeit, is het de vraag of het nieuwe gebouw straks nog groot genoeg is. “Ook dit lossen we op”, zegt Sjoerd Bloemberg.    

Leerlingen zijn de winnaars

Zijn visie: “Maak gebruik van de diversiteit in je organisatie. Jong, oud. Man, vrouw, Ervaren, onervaren. Kwetsbaar, sterk. De diversiteit zorgt voor dynamiek. Als iedereen doet waar hij of zij beter of gelukkig van wordt, dan pluk je daar met z’n allen de vruchten van. Uiteindelijk zijn de leerlingen de grote winnaars.”

Ja, er wordt hard gewerkt op Aeres VMBO Velp. “Mensen ervaren een zekere werkdruk, maar daar wordt nauwelijks over gesproken, laat staan over geklaagd. De medewerkerstevredenheid is, net als die van ouders en leerlingen, heel hoog. De verbeteringen hebben ons veel energie gekost, maar we zijn blij met de school zoals die nu is.”