Dynamische lessen in het beweeglokaal

Date

Sinds vorige week heeft Aeres VMBO Velp een ‘beweeg’ leslokaal. Met subsidie via het sport- en beweegakkoord van gemeente Rheden/Rozendaal is lokaal 30 voorzien van nieuw dynamisch meubilair. Tafels kunnen omhoog, op krukken kun je balancerend zitten en je kunt kiezen tussen hoog of laag, samen of alleen zitten. Met dit mooie lokaal draaien we dit jaar een pilot bij Aeres VMBO Velp.

VMBO-leerlingen vinden het moeilijk om gezonde en actieve keuzes te maken en wat daar niet bij helpt is dat scholen leerlingen voor een groot deel van de dag laten zitten. Het idee komt voort uit de ‘beweeginterventie School Legends’ die Jules van Meeteren, gymdocent van Aeres Velp, heeft bedacht. Samen met zijn enthousiaste vakdocenten is de inrichting voor het lokaal uitgewerkt. De leerlingen hebben nu meer keuze hoe ze een les volgen, staand, zittend, alleen of met anderen samen.

SCHOOL LEGENDS
Het is een beweegconcept om een actieve en gezonde leefstijl te stimuleren bij de doelgroep van 12 tot 18 jaar! Het bestaat uit de 4 pijlers ´Gezondheid´, ´De gymles´, ´Bewegen in de school´ en ´Bewegen na school´. Jongeren hebben steeds meer moeite om te kiezen voor een gezonde en actieve leefstijl. Dé plek om jongeren op dit thema te bereiken is de middelbare school omdat jongeren hier veel van hun tijd doorbrengen. Met 'School Legends' willen we laten zien dat het leuk en verstandig is om actieve en gezonde keuzes te maken. Hier hebben de jongeren een leven lang plezier van. Als de pilot bij Aeres aanslaat wil Jules van Meeteren de School Legends ook naar andere scholen uitbreiden.