100% geslaagden in het vmbo

Date

‘Een prachtige prestatie van onze leerlingen. Mede tot stand gekomen door een goede samenwerking met onze docenten’, aldus Examensecretaris Henk van den Broek van de Velpse school. Vandaag ontvingen alle vierdeklassers het fel begeerde diploma tijdens een gezellige diplomeringsavond te midden van hun familie en vrienden.

Aeres, voorheen Groenhorst Velp, is trots op alle examenkandidaten die in de basis-, kader- en gemengd/theoretische leerweg het diploma hebben behaald. Een deel van de leerlingen blijft bij de school en vervolgt de schoolloopbaan op het eigen mbo. De overige geslaagden vliegen uit over de verschillende mbo’s of havo’s in de regio.

Van de 88 examenkandidaten haalden 21 leerlingen het diploma theoretische leerweg, 31 kandidaten het diploma kaderberoepsgerichte leerweg en 36 kandidaten ontvingen hun diploma basisberoepsgerichte leerweg.

Talent voor groei