Topperklas wint uitje naar Walibi

Date

Klas 1.1 topperklas van het jaar op Aeres Nijkerk

Net voor de start van het nieuwe schooljaar ging klas 1.1 van Aeres Nijkerk een dagje uit naar Walibi. De klas won dit uitje omdat ze de topperklas van het afgelopen schooljaar waren. Met 304 complimentenkaartjes en maar liefst 15% van de uitgedeelde kaartjes was deze klas met recht de winnaar!

Achtergrond

Aeres Nijkerk werkt met Positive Behavior Support (PBS) Dit is een doelmatige, schoolbrede aanpak, die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. PBS is een ‘kapstok’ waaraan alle schoolinterventies en methoden die met gedrag te maken hebben in een school opgehangen kunnen worden.

Drie kernwaarden

Drie waarden nemen een centrale plaats in: BEtrokkenheid, VErtrouwen en Respect. Als je de hoofdletters die je in de drie waarden leest achter elkaar zet dan kun je het woord “BEVER” lezen. Zo is iedereen samen verantwoordelijk voor de school, de veiligheid en orde, maar ook voor zijn of haar eigen gedrag.

Een TOPPERkaart

Als een leerling positief opvalt in de les of op andere plekken binnen/buiten de school (aula, plein, gang, toiletten, kluisjes etc.) dan kan de leerling van de desbetreffende medewerker(=leerkracht, directie, onderwijs ondersteunend personeel) een TOPPER-kaartje krijgen. De medewerker vertelt waarom de leerling dit kaartje heeft verdiend en geeft het lege kaartje aan de leerling. De leerling vult het kaartje in en doet deze in de daarvoor bestemde brievenbus in de hal. Eens in de maand wordt de brievenbus geleegd en vindt er een trekking plaats, dan krijgt de leerling van het getrokken TOPPER-complimentenkaartje een beloning.

Talent voor groei