VMBO Nijkerk jongen schoffelt

Ready to listen

Date

Ready to listen?!

We gaan samen met de leerlingen de kwaliteit van ons onderwijs nog verder verbeteren!

Het project ‘Ready to listen?!’ richt zich op onderwijskenmerken die leiden tot betekenisvol onderwijs: onderwijs dat de aspiraties van leerlingen aanwakkert en hen ertoe aanzet om nú concrete stappen te zetten om hun doelen en dromen voor de toekomst waar te maken. De drie basisprincipes hierin zijn: eigenwaarde, betrokkenheid en doelbewustzijn.

Door de leerlingen een stem te geven, leren ze tevens verantwoordelijkheid te nemen in hun eigen leerproces en in de schoolorganisatie, waardoor de betrokkenheid en motivatie zal toenemen. Uit een groot internationaal onderzoek blijkt namelijk dat als leerlingen het gevoel hebben dat ze een stem hebben binnen de school, ze tot maar liefst zeven keer meer gemotiveerd zijn om te leren (Quaglia & Corso, 2014).

We starten met het afnemen van vragenlijsten onder alle vmbo-leerlingen en mbo-studenten (BOL) om te bepalen in hoeverre het onderwijs nu aansluit op hun behoeftes. De docenten vullen de lijst ook in vanuit het perspectief van de leerlingen. De meest opvallende uitslagen bepalen de richting van het project. Vervolgens is het heel belangrijk dat de verkregen data goed begrepen worden. Daarvoor gaan we gesprekken voeren met alle leerlingen en docenten. Dit zal leiden tot verbeteractiviteiten die vervolgens uitgeprobeerd gaan worden. Deze worden uitvoerig geëvalueerd en bijgesteld door leerlingen en docenten, waardoor er uiteindelijk een gedragen plan van aanpak komt om het onderwijs te verbeteren.

Talent voor groei