Vernieuwd praktijklokaal

Verbouwde Aeres VMBO Maartensdijk is klaar voor de toekomst

Date

Met een feestelijk programma neemt Aeres VMBO Maartensdijk 4 november officieel haar vernieuwde schoolgebouw in gebruik. Na een intensieve verbouwing én de verplaatsing van leerlingen en teamleden van Aeres MAVO Bilthoven naar Maartensdijk, breekt er voor de vmbo-school een nieuwe fase aan.

Het schoolgebouw aan de Dierenriem 2 in Maartensdijk dateert uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Kenmerkend voor die tijd zijn de brede gangen en het gesloten trappenhuis. Locatiedirecteur Gerda Casteel vertelt dat er aanvankelijk alleen budget was voor een witkwastoperatie en het vervangen van een aantal kozijnen. “Eind 2019 was nog niet bekend dat Aeres MAVO Bilthoven naar Maartensdijk zou verplaatsen. Om hier echt een nieuwe start te kunnen maken met beide teams moest er veel meer gebeuren.” Na herziening van het programma van eisen volgde afgelopen schooljaar een grootse verbouwing. Als aannemersdochter wist Gerda wat haar te wachten stond. Maartensdijk is bovendien haar vierde school die ze als schooldirecteur verbouwt.

Tribunetrap blikvanger van de school

Zonder extra vierkante meters oogt de school sinds de verbouwing ruimer. Dat komt door de nieuwe tribunetrap die de verdieping met de begane grond verbindt en uitkomt in het hart van de school: de kantine. De trap is twee leslokalen breed en is met haar centrale ligging een echte blikvanger in de school. De oplevering is meerdere keren uitgesteld omdat het CLT-hout steeds niet leverbaar was. Uiteindelijk is gekozen voor een alternatief materiaal. Om de opgeofferde vierkante meters terug te winnen, is op verschillende plekken in de school de gang bij de onderwijsruimte getrokken. Deze multifunctionele oplossing is mogelijk omdat de gangen alleen nog in gebruik zijn als vluchtroute. Verder zijn in de hele school de muren wit geschilderd en heeft ieder lesdomein een eigen, frisse kleur.

Gang bij leslokaal
Ieder lesdomein heeft een eigen frisse kleur.

Praktijklokalen aan de straatzijde

Om het praktijkgerichte onderwijs beter zichtbaar te maken voor de omgeving, zijn de praktijklokalen verplaatst naar de straatzijde. Het paradepaardje is wat Gerda betreft het splinternieuwe kooklokaal met in totaal 32 kookplekken. Hier volgen leerlingen onder meer de wekelijkse talentklassen Food & Cooking. Aan het nieuwe bloemlokaal grenst nu een klein winkeltje waar bij gelegenheid publiek welkom is. Niet alle verbouwingswensen konden in een keer worden gerealiseerd. De herinrichting van het schoolplein aan de straatzijde komt de komende jaren aan de beurt. Er zijn plannen voor een terras, een pluktuin en mogelijk een groentetuin. Desondanks is Gerda superblij met het huidige resultaat. “Als je ziet wat we allemaal hebben gedaan is dat fantastisch.”

Nieuwe keuken Maartensdijk
Het splinternieuwe kooklokaal is het paradepaardje van de school.

Volwaardig vmbo

Tot dit schooljaar bood Aeres VMBO Maartensdijk drie van de vier vmbo-leerwegen aan: de basisberoepsgerichte -, de kaderberoepsgerichte – en de gemengde leerweg. Door het samengaan met Aeres MAVO Bilthoven heeft de school nu ook de theoretische leerweg in huis en is daarmee een volwaardig vmbo.
Het samenvoegen van Bilthoven en Maartendijk is onderwijskundig uitdagend en biedt ook kansen. Geschiedenisdocent Peter van Esschoten werkte jarenlang in Bilthoven. Hij vertelt dat de mavoleerlingen gewend waren aan leerling gestuurde uren (LGU). “Dit houdt in dat leerlingen een derde deel van de lestijd kunnen besteden aan vakken waar ze (minder) goed in zijn. Dit principe geldt nu voor alle leerlingen in Maartensdijk. Tijdens de verbouwing is er een speciaal LGU-lokaal gerealiseerd.” Hij voegt eraan toe dat er voor alle eerstejaars een groeiplein in ontwikkeling is, waar leerlingen vakoverstijgende opdrachten krijgen. “Deze opdrachten stimuleren de samenhang tussen de verschillende vakken.”
Beide initiatieven sluiten volgens Gerda perfect aan bij de ingezette onderwijsontwikkeling voor Aeres VMBO Maartensdijk. “Vakoverstijgend werken is ontzettend belangrijk voor een brede vorming van onze leerlingen. We zetten hier volop op in.” Als voorbeeld noemt ze het nieuwe Technolab. Een andere onderwijsontwikkeling die nu al veel aandacht krijgt, is het inzetten van coaches. De directeur vertelt dat docenten die dat willen, coach kunnen worden. “Tijdens individuele begeleidingstijd bespreken coaches met leerlingen hoe zij hun loopbaan willen ontwikkelen en wat daarvoor nodig is. De coaches functioneren naast de mentoren, die zich vooral bezighouden met het groepsproces en het sociale welzijn van leerlingen.”

Nieuwe leerweg

Gerda legt uit dat de opzet van het vmbo gaat veranderen. “In 2024 verdwijnen de gemengde leerweg en de theoretische leerweg. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe leerweg die voorbereidt op vervolgonderwijs in het mbo of de havo. In de nieuwe leerweg doen leerlingen examen in vijf theorievakken en één praktijkgericht vak. Alle vmbo-scholen van Aeres zijn volop bezig met de voorbereidingen voor deze nieuwe leerweg.”

Peter van Esschoten en Gerda Casteel
Peter van Esschoten en Gerda Casteel

Verplaatsing meest leuke scenario

Twintig jaar lang werkte Peter van Esschoten zeven kilometer verderop bij Aeres MAVO Bilthoven, die toen nog de Oranje Nassau School heette. Op de categorale mavo zaten toen nog zo’n driehonderd leerlingen. “Met een klein team werkten we hard om de kwaliteit van ons onderwijs op peil te houden. De lijnen waren kort en beslissingen werden snel genomen.”
In de afgelopen jaren zag Peter het leerlingenaantal steeds verder teruglopen tot een krappe honderdvijftig in 2019. Als de daling zou doorzetten, dreigde de school te kwetsbaar te worden. Er moest iets gebeuren om dat te voorkomen. Twee jaar geleden besprak het directieteam van Aeres VMBO verschillende toekomstscenario’s voor de Bilthovense school. Het worstcasescenario was sluiting en in dat geval zouden de leerlingen op zoek moeten naar een andere school. Het meest leuke scenario was er een supermavo van te maken door verplaatsing naar Maartensdijk. Dat scenario krijgt de handen op elkaar en wordt mede door Gerda verder uitgewerkt. In 2019 wordt ze namelijk ook waarnemend directeur van Bilthoven als haar voorganger (Janny Rijks, red.) vertrekt vanwege een andere baan.
In januari 2020 is de kogel door de kerk en worden personeel, leerlingen en ouders van de Bilthovense mavo geïnformeerd over de verplaatsing naar Maartensdijk in augustus 2021. Peter: “Als personeel wisten we natuurlijk dat er iets moest gebeuren. Hoewel verplaatsing volkomen begrijpelijk en logisch was, deed dit besluit veel met ons. In Bilthoven sloten we een unieke periode af.”

Nieuw begin

Sinds dit schooljaar telt de verbouwde school 453 leerlingen en 75 medewerkers. Voor Gerda en Peter voelt de start met de samengevoegde teams als een nieuw begin. Intussen loopt er ook een nieuwe groep eerstejaarsleerlingen rond in de verbouwde school. Kortom, Aeres VMBO Maartensdijk is klaar voor de toekomst.

 

Als je ziet wat we allemaal hebben gedaan, is dat fantastisch

Gerda Casteel, locatiedirecteur Aeres VMBO Maartensdijk

Gerda Casteel