Grote opkomst Aeres beroepsopleidingenevenement

Date

Ruim 1500 mensen, waaronder 1000 vmbo en havo leerlingen, hebben een bezoek gebracht aan het beroepsopleidingenevenement van Aeres VMBO in Lelystad. Volgens decaan Marcella Vennik is het belangrijk dat middelbare scholen zelf zo’n evenement organiseren: ‘Hierdoor krijgen de leerlingen de kans om een objectieve keuze te maken uit het ruime aanbod van mbo-opleidingen en dat is belangrijk voor deze jonge mensen.’ En keuze? Ja, die was er meer dan genoeg. Ruim 25 mbo’s presenteerden zichzelf op de, tot shopping mall omgetoverde, school aan de Tjalk. Daarmee onderscheidde het Aeres VMBO zich van de traditionele beroepenmarkten op middelbare scholen.

Zeven toekomstige stewardessen van MBO College Lelystad fungeerden als gastvrouw en wezen de bezoekers, onder andere, op een tot studio omgebouwd lokaal van hun school. Daar konden leerlingen zich via een green screan in toekomstige beroepen laten fotograferen. Defensie nam spectaculair materiaal mee, het Cibap liet zich van haar creatieve kant zien, de >De Leidse instrumentmakers School - een mbo-opleiding voor fijnmechanische techniek - presenteerde zich, er was veel interesse voor een schippersopleiding en uiteraard lieten de bekende mbo-opleidingen uit de regio zoals: het ROC, Deltion, de Landstede, het Wellantcollege en het Aeres zich van hun beste kant zien. Het aanbod was groot, niet alleen van mbo-scholen ook Triade was aanwezig en er was gelegenheid om in gesprek te gaan met een bureau dat bemiddelt voor jongeren die in het buitenland willen studeren. 

Duurzaam

Decaan Vennik kijkt met een goed gevoel terug op dit evenement: ‘Ik heb er, in samenwerking met mijn collega’s van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad - SVOL -, veel energie in gestoken om al deze jongeren volop keuzemogelijkheden te bieden. Daarnaast wilde ik de avond persé duurzaam inrichten, dat ben ik aan onze groene Aeres-identiteit verplicht. Barrista’s schonken biologische koffie en thee, er waren volop bloemen van Flevolandse bodem, alle bekers en het bestek waren composteerbaar en de maaltijd die wij aan onze gasten aanboden was vegetarisch en lokaal bereid.’ 

‘Deze avond is onderdeel van een traject dat ik, als decaan aan onze leerlingen aanbiedt. Tijdens de lessen loopbaanoriëntatie hebben zij zich met hun mentoren al deels voorbereid op de keuze van hun toekomstige opleiding. Dit beroepsopleidingenevenement biedt hen de kans met tal van scholen en opleidingen kennis te maken. De volgende stap is een bezoek aan een van de open huizen van een mbo. Om hun vmbo-diploma te behalen moeten onze leerlingen van de richtingen kl, gl en tl+ een sectorwerkstuk maken. Daarin motiveren zij hun keuze voor de vervolgopleiding en hun weg daarnaartoe. Dat resulteert in het derde semester van het vierde leerjaar in een presentatie van de sectorwerkstukken waarbij ook de ouders uitgenodigd worden. Dat is altijd een spannende en leuke middag. Dit hele traject biedt onze leerlingen de kans om een nog bewustere keuze te maken voor hun vervolgopleiding.’ 

Meer dan duizend leerlingen uit Lelystad en omstreken hebben dankzij dit evenement afgelopen dinsdag kennis gemaakt met hun toekomst en met het Aeres VMBO Lelystad.

>Belangstellende leerlingen en hun ouders van groep 7 en 8 van de basisscholen kunnen op dinsdag 13, of donderdag 22 november een informatieavond bezoeken. Beide avonden is decaan Marcella Vennik aanwezig om vragen over de toekomst en een leven lang leren te beantwoorden.

Talent voor groei