Sterk techniekonderwijs voor leerlingen Noordoostpolder en Urk

Date

In de regio Noordoostpolder-Urk werken vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionaal bedrijfsleven samen aan sterk techniekonderwijs, zodat er voldoende goed gekwalificeerd technisch personeel beschikbaar komt voor de arbeidsmarkt. De samenwerking tussen scholen en bedrijven richt zich op het vormgeven van een krachtige leeromgeving in een modern innovatielab ¬– een plek voor inspiratie, leren en vernieuwen –, buitenschools leren en stages. Er worden programma’s ontworpen waarin nieuwe technologieën een plek krijgen binnen de technologische doorlopende leerlijn van basisonderwijs, via vmbo naar mbo.

In de Noordoostpolder ligt de focus vooral op de maakindustrie, agrofood-techniek en smart-techniek, terwijl dat op Urk meer maritiem georiënteerd is, waarmee andere sectoren uiteraard niet uitgesloten worden. De uitdagingen voor de regio lopen uiteen, van het beperken van de krimp in het aantal leerlingen, tot het verhogen van de doorstroom van leerlingen naar de techniek. Ook moet het aantal techniekdocenten tenminste op peil worden gehouden en bij voorkeur toenemen. Verder wordt ingezet op het verkleinen van het tekort aan goed opgeleid technisch personeel.

Duurzaam succes

Het samenwerkingsverband Sterk Techniek Onderwijs (STO) bestaat uit Vakcollege Noordoostpolder, Berechja College Urk, Emelwerda College, Zuyderzee lyceum, Bonifatius mavo, Aeres vmbo, Aeres mbo, ROC Friese Poort Emmeloord en Urk, Stichting Aves, Vereniging Rehoboth, Zonnebloemschool, Dijksma Koudetechniek, Bouwbedrijf Doorn, Kamplacon, Kampstaal, Interemm, MCM, OBM Oost, Polder Staalproducties, Techniekopleiding Flevoland, Opleidingsvereniging Genemuiden e.o., Zuidberg Frontline Systems, cluster Urk Maritime, gemeente Noordoostpolder en gemeente Urk. ‘Wij gaan samen voor een duurzaam succes!’, meldt projectleider Herjan Reuten enthousiast.

Subsidie

Om in heel Nederland de kwaliteit van het techniekonderwijs in het vmbo te verbeteren en het dekkend aanbod van het techniekonderwijs mogelijk te maken, is de subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020 - 2023 in het leven geroepen. Per regio werken vmbo-scholen, mbo-instellingen en het bedrijfsleven samen om dit doel te realiseren. De regio’s krijgen geld om te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk in de regio.

Extra investering

Sinds 2018 wordt er gemiddeld 100 miljoen per jaar éxtra geïnvesteerd in techniekonderwijs op het vmbo. De scholen konden daarmee investeren in bijvoorbeeld machines, materialen en mensen. Van 2020 - 2023 worden de middelen ingezet voor de uitvoering van regionale plannen van vmbo-scholen, mbo-instellingen, bedrijfsleven en regionale overheid. De doelstelling is werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs.

Vragen

Neem voor vragen over Sterk Techniek Onderwijs contact op met Herjan Reuten (projectleider Noordoostpolder, tel. 06 21695877) of André de Vries (projectleider Urk, tel. 06 22796712) of kijk op www.sterktechniekonderwijs.nl.