Open dag Aeres Emmeloord 18 januari

Date

Profielvak Groen in het vmbo

Aeres VMBO Emmeloord is een vmbo-school met een groen profiel. Leerlingen volgen dezelfde vakken als op ieder ander vmbo, zoals Nederlands en wiskunde. Het verschil is het profielvak Groen. In die vakken maken leerlingen kennis met de groene wereld om hun heen. De eerste twee leerjaren volgt een leerlingen algemene vakken en het profielvak Groen. Vanaf leerjaar 3 kiezen de leerlingen ook beroepsgerichte keuzevakken. In de richting groen, food, dier, zorg of machinepark. Al in klas 1 stapt de scholier in de wonderlijke wereld van het GoudGroene carrièrepad. En na het vmbo gaat dat verder in het mbo…

Mbo biedt 6 opleidingen

Het mbo leidt breder op dan menigeen denkt. In Emmeloord biedt Aeres 6 mbo opleidingen aan: Loonwerk en Techniek, Melkveehouderij, Paardenhouderij, Toegepaste Biologie en Groene Ruimte en Plant en Business.

Vernieuwde opleiding Plant & Business

De opleiding Plant & Business niveau 3 en 4 is vanaf volgend schooljaar vernieuwd. Studenten worden breed opgeleid voor beroepen in Agro- en foodsector. Denk aan adviseur, vertegenwoordiger of teeltbegeleider. In de regio zijn veel bedrijven gevestigd die staan te springen om goed opgeleide mensen. Veel van die bedrijven zijn internationaal georiënteerd. Met de vernieuwing binnen de opleiding wordt een leerling daarop voorbereid. De invulling komt tot stand in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en het Agrofoodcluster. Als vanouds is het ook nog steeds de opleiding voor de bedrijfsopvolger.

Leren in de praktijk

Binnen de opleidingen is veel aandacht voor praktijkleren. Zo houdt de opleiding Toegepaste Biologie zich bezig met de ontwikkeling van een voedselbos in het Emmelerbos. De gemeente Noordoostpolder werkt mee aan dit initiatief. Dankzij de zogenoemde praktijkcarrousel krijgen de leerlingen van mbo melkveehouderij les van top-melkveehouders op hun bedrijven. De opleiding loonwerk en techniek werkt veel samen met de loonwerk en mechanisatiebedrijven. Sinds dit jaar hebben de leerlingen een gloednieuwe trekker van mechanisatiebedrijf Rotink tot hun beschikking en lenen ze machines van de loonwerkbedrijven in de buurt.

Talent voor groei