Aeres Emmeloord stimuleert rekentalent

Date

Een groot deel van de leerlingen Aeres VMBO Emmeloord kregen vrijdag een rekencertificaat uitgedeeld. Het was hen gelukt om dit jaar hun eigen rekenniveau weer sterk te verbeteren. Deze aanpak past bij het talent gericht onderwijs van Aeres Emmeloord. Door leerlingen te stimuleren in wat wél lukt, ook als dat moeizaam gaat, blijven de leerlingen gemotiveerd om hun rekenniveau te verbeteren.

Rekenen is niet voor elke scholier een favoriet onderdeel en wordt vaak als moeilijk beschouwd. Tel daarbij een aantal negatieve ervaringen op en een leerling verliest elke motivatie om te leren rekenen. Zonde natuurlijk, rekenen geldt nog altijd als belangrijke vaardigheid. Vorig jaar is Aeres VMBO Emmeloord gestart met een pilot om leerlingen bij elk rekensucces een certificaat uit te delen. Het certificaat staat gelijk aan het niveau van rekenen op dat moment. De beoordeling van het niveau valt uiteen in vier onderdelen: basis rekenen, breuken en procenten, verhoudingstabellen en meten en meetkunde. Elk onderdeel wordt afzonderlijk getoetst, en als alle onderdelen samen van bepaald niveau zijn ontvangt de leerlingen een certificaat. Als blijkt dat de leerling met een subonderdeel moeite heeft, mag hij/zij al wel in de andere onderdelen op een hoger niveau aan de slag. Op deze manier wordt elke leerling op individueel niveau uitgedaagd.

Na een succesvolle pilot in klas 1 en 2 is het rekencertificaat nu doorgevoerd voor alle klassen vmbo. Voor leerlingen die moeite hebben met rekenen is naast de reguliere schooltijden het hulphalfuur waarin per onderdeel bijscholing wordt aangeboden.

Talent voor groei