Aeres VMBO Emmeloord winnaar beste school van Flevoland

Date

Jaarlijks beoordeelt Elsevier weekblad de prestaties van alle middelbare scholen in Nederland. Dit jaar is Aeres VMBO niveau vmbo-b (basisberoepsgerichte leerweg) wederom de winnaar van de provincie Flevoland! “Een resultaat om trots op te zijn”, aldus directeur Anne Dijk. “We krijgen van leerlingen en ouders al vaak te horen dat we het goed doen, maar dit is een mooie bevestiging”.

Elke school wordt beoordeeld volgens vier criteria: de positie van leerlingen in de derde klas ten opzichte van het advies van de basisschool, de onderwijssnelheid in de onderbouw, het bovenbouwsucces en het examencijfer. Op al deze criteria scoorde Aeres VMBO Emmeloord mooie cijfers. Het slagingspercentage van 2019 bij niveau vmbo-b was 100%. 

Bij Aeres VMBO Emmeloord is de leerling elke dag bezig met de wereld waarin ze leven. Leerlingen maken naast de reguliere vakken kennis met de groene omgeving, zoals lessen duurzaamheid, dierenverzorging, plantenteelt, techniek, food en gezondheid. Zo ontdekt een leerling de wereld om zich heen en groeit de eigen verantwoordelijkheid. Vanaf leerjaar 3 gaat een leerling zich oriënteren en voorbereiden op een vervolgopleiding. Aeres VMBO Emmeloord biedt de niveaus BB, KB en G(T)L aan. Met het groene VMBO-diploma ligt de wereld aan hun voeten.

Leer Aeres VMBO Emmeloord kennen tijdens onze informatieavond op 13 februari 2020 van 19:00 – 20:00 uur.