Aeres Praktijkonderwijs is gezond

Date

Aeres Praktijkonderwijs heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat Aeres Praktijkonderwijs zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Aeres Praktijkonderwijs is trots op dit behaalde resultaat! 

Vignet Gezonde School voor Aeres Praktijkonderwijs 

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt Aeres Praktijkonderwijs voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. 

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat Gezonde relaties en seksualiteit. Hiervoor worden de volgende activiteiten ingezet: lessen over dit onderwerp aan alle leerlingen en het organiseren van een projectweek rondom dit thema. 

Directeur Anne Dijk van Aeres Praktijkonderwijs is trots om een Gezonde School te zijn. "Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!"

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.