Vignet Gezonde School voor Aeres Praktijkonderwijs

Date

Aeres Praktijkonderwijs heeft het vignet Gezonde School behaald. Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. De kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door gezondheids- en bewegingsdeskundigen. Aeres Praktijkonderwijs dan ook maar wat trots op dit behaalde resultaat!

Vignet Gezonde School voor Aeres Praktijkonderwijs

Aeres Praktijkonderwijs heeft het vignet Gezonde School behaald. Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. De kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door gezondheids- en bewegingsdeskundigen. Aeres Praktijkonderwijs dan ook maar wat trots op dit behaalde resultaat! 

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt Aeres Praktijkonderwijs voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Speciale aandacht gaat uit naar het onderdeel Voeding en sport/bewegen. De school biedt leerlingen en docenten gezonde voeding aan in het lunchcafé, er is aandacht in de lessen voor gezond koken, voor leerlingen en medewerkers is gratis fruit beschikbaar en de school verkoopt alleen gezonde frisdranken. In het lesprogramma is bewegen een belangrijk onderdeel, net als het stimulileren van sportactiviteiten buiten de school.

Directeur Anne Dijk van Aeres Praktijkonderwijs is trots om een Gezonde School te zijn en trots op de wijze waarop Aeres Praktijkonderwijs onder leiding van mevr. Zwemer stappen heeft gezet om dit vignet te behalen. “Vanaf nu hangt op de gevel van de school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!”

Talent voor groei