Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord ontvangt ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding

Date

Aeres Praktijkonderwijs ontvangt ESF-subsidie voor arbeidstoeleiding. Onze school investeert de extra ESF-middelen in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing / arbeidsintegratie van de eigen leerlingen.

ESF-Subisidie

De minister van SZW heeft ESF-subsidie toegezegd aan de gemeente Almere, die als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Flevoland voor schooljaar 2020-2021 een aanvraag voor zowel ESF als Coronacrisisfonds REACT-EU heeft ingediend voor PrO en vso.
Voor Aeres Praktijkonderwijs Emmeloord betekent dit een ESF-subsidiebedrag van circa € 47.000.

Onze school investeert de extra ESF-middelen in arbeidstoeleiding en duurzame arbeidsinpassing / arbeidsintegratie van de eigen leerlingen. De ESF-middelen worden gebruikt om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren met up-to-date branchegerichte cursussen zoals Schilderen, Houtbewerking, metaal/lassen, Horeca, handel en Groen alsook de externe stage.

Europees Sociaal Fonds
Het ESF is het belangrijkste Europese middel om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te helpen en te zorgen voor eerlijker arbeidskansen voor alle EU-burgers.
Voor PrO/vso in Nederland is € 16,5 miljoen ESF-subsidie beschikbaar gesteld voor de periode
2020-2021, vanuit het Coronacrisisfonds REACT-EU voor PrO/vso € 16,5 miljoen voor 2020-2021 en
€ 25 miljoen voor 2021-2022. De subsidie wordt verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio's in Nederland. De extra ESF REACT-EU middelen worden door PrO/vso aangewend om de aansluiting met de regionale arbeidsmarkt -blijvend- te verbeteren, zodat de mogelijkheden tot arbeidsinpassing van de leerlingen worden vergroot in de context van de COVID-19-pandemie en crisisherstel.