Ondertekening ambitiedocument

Date

Tien schoolbesturen ondertekenden donderdag met trots het ambitiedocument voor samenwerking tussen het primair en voortgezet onderwijs in Noordoost-Friesland. ‘Een ontwikkeling die gevierd mag worden’, ‘een voorbeeld voor heel Nederland', waren de reacties.

Ambitie met trots ondertekend door 10 schoolbesturen Belangrijke stap gezet op weg naar intensievere samenwerking

De ondertekening vond plaats tijdens de conferentie Ambitie in Noordoost-Friesland in theater Sense, waar 125 regionale professionals uit het onderwijs en bedrijfsleven samenkwamen. Op de conferentie werd gesproken over ontwikkelingen in het onderwijs en kansen in de regio, en kennisgemaakt met samenwerkingsprojecten die al gaande zijn tussen onderwijs en bedrijfsleven.

 

‘Ik heb het gevoel dat hier mooie dingen gebeuren’

 

Sybe Kootstra van Aeres Buitenpost opende de conferentie waarin hij krachtig samenvatte waar Fryslân en de regio sterk in zijn: elkaar weten te vinden, betekenisvol samenwerken, oplossingsgericht denken en de kracht van kleinschaligheid benutten. Michiel Verbeek, bekend als auteur van het boek ‘wie durft deze school aan’ en van Raad van Advies Taskforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs, gaf een lezing waarin hij zijn visie gaf op het onderwijssysteem, maatschappelijke ontwikkelingen, ontwikkelingsgericht onderwijs en kansen in de regio. Hij prees daarbij het aantal ontwikkelingen die al gaande zijn in de regio. ‘Ik heb het gevoel dat hier mooie dingen gebeuren’, aldus Verbeek.

 

Harriët Hoekstra gaf als verbinder tussen onderwijs en bedrijfsleven voorbeelden van succesvolle uitwisselingen. Daarbij sprak ze over hoe trots ondernemers zijn om hun bedrijf te kunnen laten zien aan leerlingen, die op hun beurt enthousiast worden over wat er in het bedrijfsleven gebeurt. Bas Mentink van Sterc vulde haar aan met de eerste contouren van het online platform dat het regieloket gaat vormen. Spoken word artist Myron Hamming sloot het plenaire deel van de conferentie af met de voordracht ‘ode aan ambitie’. Na de plenaire bijeenkomst kon er op het regioplein kennisgemaakt worden en contact worden uitgewisseld met een tiental initiatieven die al gaande zijn, passend bij de ambities in de regio.

 

Over het ambitiedocument

Met de ondertekening van het ambitiedocument tijdens de conferentie bewegen schoolbesturen voor basis – en voortgezet onderwijs in Noordoost-Friesland zich richting een bestuurlijk netwerk. De ambitie van het netwerk is het bouwen aan sterk, nabij en kansrijk onderwijs in de regio Noordoost-Friesland, waarbij elk kind dicht bij huis het onderwijs kan kiezen dat het best past bij zijn/haar/hen talenten en mogelijkheden. Hierbij werken de scholen samen met educatieve partners, gemeenten, bedrijven en andere stakeholders om gezamenlijk bij te dragen aan betere ontwikkelkansen voor elk kind.