Geslaagden 2023

Date

Vandaag is het feest op Aeres VMBO in Buitenpost! De laatste leerlingen die nog een herkansing moesten maken, hebben vandaag ook hun uitslag gekregen! Wij mogen trots op onze leerlingen zijn, want bijna alle leerlingen zijn geslaagd! 

95% geslaagd 

Door de corona-crisis hebben de examenkandidaten een andere schooltijd gehad dan eerst verwacht. Na veel thuisonderwijs, was het voor veel leerlingen toch wel erg spannend of ze het examen zouden halen of niet. Gelukkig konden de docenten bij de meeste leerlingen goed nieuws vertellen op woensdag 14 juni. Een aantal leerlingen moest nog wel een herexamen maken en zij hebben hier vandaag de uitslag van gekregen. 

In totaal is 95% van onze leerlingen geslaagd voor hun VMBO-diploma, iets waar wij natuurlijk super trots op zijn. Daarnaast vinden wij het natuurlijk ook erg jammer voor de leerlingen die het net niet gehaald hebben en zullen wij samen met het kijken naar een passende oplossing. 

Alle docenten en medewerkers van Aeres VMBO Buitenpost willen de onderstaande leerlingen nogmaals van harte feliciteren met het resultaat! 

Leerwerk traject (LWT) 
Jellejan, Ale en Jelmer 

Basisberoepsgerichte leerweg (BB) 
Lianne, Jacob-Jan, Roelie, Welmoed, Alex, Roan, Hylke, Serafia, Stefan, Marije, Wieger, Ilse, Richtje en Jan Willem

Kaderberoepsgerichte leerweg (KB) 
Thys, Hiske, Ferris, Bilal, Kevin, Jan, Siebe, Rienk, Werner, Agnes en Anya 

Isa, Esther, Janneke, Diemer, Anne Kim, Romke, Kees, Jelmer, Andries, Tessa, Rianne, Ruurd, Alie, Thea Froukje en Jorik 

Gemengd theoretische leerweg (GL/TL) 
Lisa, Jurjen, Marten, Jade, Durk, Thea, Veronique, Lindsey, Hendrik, Harm, D'andrew, Ilse, Alida, Roas en Tamara