Skype conferentie bij Aeres VMBO Almere

Date

Leerlingen van Aeres VMBO Almere zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met het trekvogelproject voor de internationale Vogeltrekdag. Dit in samenwerking met Staatsbosbeheer. Na het ontwerpen van borden en een excursie naar de Oostvaardersplassen, werd het project afgesloten met een Skype conferentie tussen Nederland, Spanje en Terschelling en de organisatie Wetland Link International uit Engeland.

In het kader van de internationale Vogeltrekdag zijn de leerlingen van Aeres VMBO Almere op excursie gegaan naar de Oostvaardersplassen. Voorafgaand aan dit bezoek kregen leerlingen de opdracht van Staatsbosbeheer om informatieborden te maken. In de mooie gebieden gingen de groepen onder begeleiding van ervaren vogelaars kijken naar de trekvogels en werden de informatieborden geplaatst. Het project werd op 10 mei afgesloten met een Skype conferentie tussen leerlingen van Aeres VMBO Almere, studenten uit Spanje en basisschoolleerlingen van Terschelling.

De organisator van het project en de leider van de Skype conferentie is Wetland Link International uit Engeland, een ondersteuningsnetwerk voor onderwijscentra. De conferentie ging over de jaarlijkse grote vogeltrek en de problemen die de vogels ondervinden tijdens het afleggen van deze trek. Ook werden gegevens uitgewisseld over de vogelsoorten die waren waargenomen.

Talent voor groei