Robotica bij Aeres VMBO Almere

Date

Aeres VMBO Almere speelt met haar onderwijs altijd in op actuele ontwikkelingen. Sinds dit jaar volgen leerlingen naast de vakken groen, bloem en dier ook interessante en lessen over Robotica.

Robotica

Sociale en technische ontwikkelingen zorgen voor steeds meer robot-toepassingen in ons dagelijkse leven. Binnen de robotica zijn er tal van ontwikkelingen die erop gericht zijn robots zo te maken dat ze taken van de mens kunnen overnemen.

Met het project Robotica ontwikkelt Aeres VMBO Almere daarin mee. Tijdens de lessen leren leerlingen een nieuwe en innovatieve kant van techniek. Door kinderen al op jonge leeftijd te leren oplossingen voor technische problemen uit hun eigen leefwereld te ontwerpen en uit te voeren, worden ze beter voorbereid op deelname aan de samenleving.

Talent voor groei