Aeres VMBO Almere wisselt uit

Date

Aeres VMBO Almere start dit jaar met een bijzonder project. In de komende twee schooljaren gaat de school deelnemen aan een uitwisselingsproject met drie scholen uit Finland, Denemarken en Duitsland. Een mooie kans om leerlingen de kans te geven zich te ontwikkelen tot wereldburgers.

Tijdens het uitwisselingsprogramma bezoeken leerlingen uit Nederland, Finland, Denemarken en Duitsland elkaars school. De leerlingen volgen lessen en doen in de verschillende landen aan het onderwerp duurzaamheid gerelateerde activiteiten. Interessante en educatieve tripjes worden in deze weken afgewisseld met cultuur en ontspanning.

Het programma bestaat uit vier projectweken, verspreid over twee schooljaren. De eerste projectweek start begin oktober in Nederland bij de groene vmbo-school in Almere Poort. Aeres VMBO Almere verwacht 30 buitenlandse gasten, die gedurende één week verblijven in gastgezinnen.

In 2020 wordt het project vervolgd door een bezoek van alle scholen aan Finland. Leerlingen van Aeres VMBO Almere kunnen zich hiervoor aanmelden door het schrijven een motivatiebrief. Tussen de projectweken door wordt er contact gehouden met de buitenlandse scholen middels een online platform en wordt er gewerkt aan de opdracht.

Het gehele uitwisselingsproject staat in het teken van Duurzaamheid. De naam van het overkoepelende project is: ”Hand in hand to a Sustainable future”. Aeres VMBO Almere is aangesloten bij Unesco en Eco-Schools en zet zich met het onderwijs in voor een meer duurzame wereld. Dit uitwisselingsproject is een uitgelezen kans om dit internationaal aan te pakken. Elk land gaat binnen dit grote thema aan de slag met een onderwerp. Voor Aeres VMBO is de keuze gevallen op het onderwerp food en lifestyle.

Een subsidie van Erasmus+ zorgt ervoor dat dit project mogelijk wordt gemaakt. Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa. De organisatie stelt beurzen beschikbaar voor leerlingen en studenten om kennis en ervaring op te doen in en met het buitenland.