Absentie, spijbelen en lesuitval

 • Als je ziek bent of je kan om een andere reden niet bij de les zijn, vraag dan aan je ouders om je diezelfde dag tussen 08.00 en 09.00 uur afwezig via 088 - 020 5501 of per mail op absentie.vmbo.maartensdijk@aeres.nl.

  Als je afwezig was en weer naar school gaat, meldt één van je ouders/verzorgers je weer beter. Bezoeken aan tandartsen, dokters en therapeuten moeten in principe buiten schooltijd gepland worden.

 • Per lesblok wordt de absentie gecontroleerd. Wanneer een leerling niet wordt afgemeld, bellen wij bij absentie ter controle naar huis. Is een leerling te veel afwezig, dan wordt in alle gevallen contact gezocht met de leerplichtambtenaar.

 • Als je tussentijds naar huis wil omdat je ziek bent, meld je je bij de receptie. Een van de medewerkers neemt dan contact op met je ouders/verzorgers.

 • Scholen zijn verplicht om beleid te voeren rond lesuitval. De Centrale Ouderraad van Aeres VMBO heeft met dit beleid ingestemd. Ons beleid vindt u hier.

Vakanties, vrije dagen en jaarplanning

 • De vakanties en vrije dagen roosters zijn hier te vinden.

 • Leerlingen mogen niet afwezig zijn op andere data dan aangegeven in het overzicht met vakanties en vrije dagen. Zoals u weet, is het erg moeilijk om buiten de vastgestelde vakanties leerlingen vrij te geven. Ouders dienen bij het vastleggen van de vakantiedata voor hun gezin rekening te houden met de schoolvakanties. Over extra verlof kan pas na overleg met de leerplichtambtenaar van de betrokken gemeente worden beslist. Dit verlof wordt slechts eenmaal per leerjaar verleend.

  Door omstandigheden kan het voorkomen dat u, als ouders/verzorgers, genoodzaakt bent om vakantie op te nemen buiten de bovengenoemde perioden om. Dit is alleen mogelijk in overleg met de teamleiders vmbo van de school en een verklaring van de werkgever. Het kan ook zijn dat u bijzonder verlof nodig heeft voor een begrafenis of trouwerij. Ook dit gaat in overleg.
  Download hier het Aanvraagformulier verlof en vul het in. Tevens vindt u hier een toelichting op de aanvraag. Houdt u er rekening mee dat het formulier ruim van te voren moet worden ingeleverd.

 • Die leest u terug in onze jaarplanning.

Lestijden

 • 1e uur 08.30 – 09.15 uur (op maandag vergadering voor docenten)
  2e uur 09.15 – 10.00 uur (op maandag vergadering voor docenten)
  3e uur 10.00 – 10.45 uur (op maandag is dit I-uur)
  Pauze
  4e uur 11.00 – 11.45 uur
  5e uur 11.45 – 12.30 uur
  Pauze
  6e uur 12.50 – 13.35 uur
  7e uur 13.35 – 14.20 uur
  Pauze
  8e uur 14.30 – 15.15 uur
  9e uur 15.15 – 16.00 uur

Contact

 • De contactgegevens van docenten en personeel vind je in dit medewerkersoverzicht. Hebben je ouders een vraag over jou? Dan moeten ze contact opnemen met je mentor. 

 • Als je ouders jou voor een noodgeval willen bereiken, kunnen ze het centrale nummer van onze school bellen. De school is telefonisch bereikbaar op 088 020 55 00 van 08.00 - 16.30 uur.