Mentor

Elke klas heeft een mentor. Hij/zij is voor u en voor uw kind het eerste aanspreekpunt. Alle schoolgerelateerde zaken kunt u met hem/haar bespreken. De mentor heeft iedere week een lesuur, waarin hij/zij de leerlingen met raad en daad kan bijstaan.

Docenten

De vakdocenten begeleiden uw kind tijdens de lessen. Als uw kind moeite heeft met een bepaald vak, dan kan hij of zij tijdens het instructie-uur (I-uur) in kleiner verband extra uitleg krijgen.

Loopbaanbegeleiders - LOB'ers / Decanen

Met de toekomst bezig zijn vinden veel leerlingen best moeilijk. Op de vraag 'Wat wil jij later worden?" kunnen maar een paar leerlingen echt goed antwoord geven. Daarom zijn onze leerlingen al vanaf de eerste klas bezig met hun toekomst. Gelukkig staan ze er niet alleen voor. Op school hebben we twee docenten Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). De heer Van Kessel en mevrouw Hoefakker zorgen voor informatie over vervolgopleidingen en brengen open dagen van diverse vervolgopleidingen onder de aandacht. Zo helpen ze onze leerlingen een goede keuze te maken bij het samenstellen van hun vakkenpakket en hun vervolgopleiding. Natuurlijk worden ook ouders/verzorgers en vakdocenten hier uitgebreid bij betrokken.

Remedial teaching

Heeft uw kind nog wat meer ondersteuning nodig bij het leren, dan bestaat de mogelijkheid dat hij/zij voor de duur van zes tot acht aaneengesloten weken begeleiding krijgt van onze remedial teacher.

Dyslexiecoach

Heeft uw kind dyslexie of dyscalculie? Onze dyslexiecoach kan uw kind advies geven over hoe hiermee om te leren gaan. Samen zoeken ze naar de mogelijkheden. Ook is de inzet van (digitale) hulpmiddelen bespreekbaar.

Zorgcoördinator

Hebben leerlingen extra ondersteuning nodig, dan speelt de zorgcoördinator een belangrijke rol. Onze zorgcoördinatoren zijn mevrouw Van Driel, mevrouw Wallenburg en mevrouw Koopmans. Zij hebben een coördinerende, adviserende en ondersteunende rol bij het aanbieden van extra ondersteuning. Ook kunnen ze externe deskundigheid inschakelen voor problemen die niet binnen de school kunnen worden opgelost.

Omdat we een kleine school zijn, met kleine groepen, kunnen we veel aanbieden. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) vindt u informatie over de ondersteuning die een leerling kan krijgen. Voorbeelden hiervan zijn leer- en studiebegeleiding, hulp bij dyslexie en dyscalculie.

SOVA-training, faalangstreductietraining

Bij sociaal-emotionele problemenorganiseren we met enige regelmaat trainingen in groepsverband.

Extra ondersteuning (lwoo) in de vorm van arrangementen

Een leerling die ondersteuning nodig heeft, die boven de hierboven beschreven basisondersteuning uitstijgt, kan extra hulp krijgen in de vorm van een ondersteuningsarrangement. Als het mogelijk is binnen de eigen school. Daarbij is het uitgangspunt de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

Concreet betekent een arrangement dat een leerling tijdelijk of gedurende een heel schooljaar extra begeleiding en aandacht krijgt op een bepaald gebied. Gebieden kunnen zijn: organisatie en planning, aandacht en concentratie, sociaal-emotionele ontwikkeling, langdurige ziekte of hulp op didactisch gebied in de vorm van Remedial Teaching. Arrangementen kunnen individueel en in groepsverband aangeboden worden. De begeleider kan een docent, mentor of orthopedagoog zijn. Bij de arrangementen krijgen onze medewerkers hulp en advies van vaste ambulante begeleiders.

Meer informatie over extra ondersteuning leest u in het volledige schoolondersteuningsprofiel.

Vragen of meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over één van deze vormen van ondersteuning? Neem dan contact op met de mentor van uw kind of bel 088 020 5500.