Leuk dat je voor ons gekozen hebt! Iedereen is bij ons welkom!

je kunt je hier met je definitieve advies aanmelden. Je basisschool doet dat via OT of OSO. Jij doet dat nog een keer via onze website. Kies hieronder het leerjaar en de leerweg waarvoor je je wilt aanmelden.

Met welk advies kun je naar onze school?
Je kunt met een vmbo bb-, kb-, gl- of tl-advies naar onze school!

Na het aanmelden

Direct na het aanmelden ontvang je een bevestigingsmail met in de bijlage een brief. De brief is een bevestiging dat je aanmelding goed is ontvangen. Na de bevestiging ontvang je meer informatie over de vervolgstappen.

Ben je automatisch aangenomen, als je je hebt aangemeld?
Nee, je bent niet automatisch aangenomen als je je hebt aangemeld. Het kan namelijk gebeuren dat teveel kinderen naar onze school willen. Als teveel kinderen zich hebben aangemeld, moeten we loten. In schooljaar 2024-2025 hebben we plek voor 126 nieuwe leerlingen. Gelukkig hebben we op onze school nog nooit hoeven loten.

Waar kijken we naar als we toch moeten loten?

  • de regio: Aeres VMBO Maartensdijk valt onder de regio van het samenwerkingsverband Zuidoost Utrecht. Een deel van onze leerlingen komt van scholen uit andere regio's. We loten per regio, waarbij we de kans om ingeloot te worden zoveel mogelijk gelijk houden .
  • het niveau: Ook per niveau gaan we zoveel mogelijk voor gelijke kansen. Zijn er teveel aanmeldingen voor een bepaald niveau, dan loten we.
  • het gezin: Broertjes/zusjes hebben voorrang. Als je een broer of zus op school hebt (gehad) én aan de toelatingseisen voldoet, dan ben je zeker van een plaats. Je doet dan niet mee met de loting.

Heb je meer vragen?
Voor algemene vragen over de procedure kan je contact opnemen met onze administratie, telefoonnummer: 088 020 55 00, of per e-mail: vmbo.maartensdijk@aeres.nl. Je kunt ook contact opnemen met de teamleider van de onderbouw, mevrouw R. Visser: r.visser@aeres.nl.

Regiofolder
In deze VO-brochure kun je lezen welke afspraken de scholen in onze regio hebben gemaakt over het aanmelden.