Het leren van leerlingen zien we als kern van ons onderwijs. Het gaat hier om leren in de breedste zin van het woord. Zo leren leerlingen kritisch en creatief te denken, te communiceren, samen te werken en hun nieuwsgierigheid bij het leren in te zetten. Fouten daarbij maken mag. Leerlingen ontwikkelen zo kennis en vaardigheden; voor het uitoefenen van hun toekomstige beroep, om vooruit te komen in de maatschappij en om zich persoonlijk te blijven ontwikkelen. Leerlingen leren dit zowel via algemene vakken als via (groene) praktijkvakken.

Het stimuleren van positief gedrag, staat bij ons hoog in het vaandel. We leiden leerlingen op voor vier verschillende leerwegen: basisberoepsgerichte leerweg (bb), kaderberoepsgerichte leerweg (kb), gemengde leerweg (gl) en vanaf schooljaar 2021 ook de theoretische leerweg (tl). 

Extra ondersteuning

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Dat kan ook. Doordat we klein zijn, krijgt uw kind veel persoonlijke aandacht. En hebben we extra ondersteuningsmogelijkheden en -begeleiding.

Extra klassen

Leerlingen kunnen bij ons ook kiezen voor een extra klas: De Paardenklas, Outdoorklas of de Food & Cookingklas.

Heeft u vragen over ons onderwijsaanbod? Neem gerust contact met ons op: vmbo.maartensdijk@aeres.nl of bel 088 020 55 00.