Het leren van leerlingen zien we als kern van ons onderwijs. Het gaat hier om leren in de breedste zin van het woord. Zo leren leerlingen kritisch en creatief te denken, te communiceren, samen te werken en hun nieuwsgierigheid bij het leren in te zetten. Fouten daarbij maken mag. Leerlingen ontwikkelen zo kennis en vaardigheden; voor het uitoefenen van hun toekomstige beroep, om vooruit te komen in de maatschappij en om zich persoonlijk te blijven ontwikkelen. Leerlingen leren dit zowel via algemene vakken als via (groene) praktijkvakken.

Het stimuleren van positief gedrag, staat bij ons hoog in het vaandel. We leiden leerlingen op voor drie verschillende leerwegen: basisberoepsgerichte leerweg (bb), kaderberoepsgerichte leerweg (kb) en gemengde leerweg (gl). 

tl-diploma mogelijk

Heeft uw kind een theoretische leerweg (tl) advies, maar houdt hij/zij wel van lekker praktisch bezig zijn? Dan kan uw kind bij ons de gemengde leerweg volgen met een extra theorievak. Hierdoor kan hij/zij een tl-diploma halen.

Extra ondersteuning

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Dat kan ook. Doordat we klein zijn, krijgt uw kind veel persoonlijke aandacht. En hebben we extra ondersteuningsmogelijkheden en -begeleiding.

Extra aanbod
Nieuw! De Food & Cookingklas

Vanaf het schooljaar 2020 - 2021 start Aeres VMBO Maartensdijk met de Food & Cookingclass voor leerlingen van klas 1. Naast het normale vmbo-programma krijgen de leerlingen praktijklessen over koken en producten waarmee ze koken. De Food & Cookingklas is de klas voor leerlingen die echt willen leren koken!