Bij Aeres VMBO Maartensdijk kan uw kind drie verschillende leerwegen volgen: basisberoepsgerichte leerweg (bb), kaderberoepsgerichte leerweg (kb) en gemengde leerweg (gl). Dit kan ook als uw kind een indicatie Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) heeft. Heeft uw kind een theoretische leerweg (tl) advies? Dan kan het zelfs een diploma op tl-niveau halen.

vmbo-bb en vmbo-kb

Leerlingen op onze school krijgen in de basisberoepsgerichte leerweg (bb) en de kaderberoepsgerichte leerweg (kb) een combinatie van praktijkvakken en theorievakken. Dit betekent dat ze niet de hele dag met hun neus in de boeken zitten! Ze zijn bezig met algemene vakken zoals Nederlands, Engels, wiskunde én met een beroepsgericht programma. Het beroepsgericht programma bestaat uit het profielvak Groen en een aantal beroepsgerichte keuzevakken.

Lekker praktisch bezig én een diploma theoretische leerweg (tl)

Heeft uw kind theoretische leerweg (tl) advies, maar houdt hij/zij er wel van om in de praktijk bezig te zijn? Dan vindt u bij ons de oplossing. Voor leerlingen van de gemengde leerweg (gl) is het mogelijk in leerjaar 4 een extra theorievak te volgen. Wanneer uw kind voldoet aan de voorwaarden behaalt hij/zij hiermee een diploma voor de theoretische leerweg (tl).

Leerwegondersteuning (lwoo)

Heeft uw kind iets meer ondersteuning nodig bij het leren en de theoretische vakken? Dan krijgt hij/zij les in kleinere klassen, met meer praktijk en meer begeleiding. In welke klas uw kind wordt geplaatst, is afhankelijk van het advies van de basisschool en de resultaten van de testen die hij/zij bij ons heeft gemaakt.

Wilt u meer weten over onze leerwegen? Neemt u dan contact met op ons: vmbo.maartensdijk@aeres.nl, bel 088 020 5500 of bezoek onze school.