Ziekte en absentie

Wat moet ik doen als ik ziek ben?

Ben je ziek? Vraag je ouder(s)/verzorger(s) dan om tussen 8.30 en 10.30 uur school te bellen. Telefoonnummer: 088 020 5700. Bezoeken aan tandartsen, dokters e.d. moeten in principe buiten schooltijd gepland worden. Indien dit niet mogelijk is kan door je ouder(s)/verzorger(s) gemaild worden naar verzuim.vm.ede@aeres.nl. Graag met je naam en de klas waarin je zit.

Wat gebeurt er als ik niet aanwezig ben?

Per lesblok wordt de absentie genoteerd. Wanneer je te veel afwezig, dan wordt in alle gevallen contact gezocht met de leerplichtambtenaar. Om te voorkomen dat leerlingen te veel afwezig zijn hebben we ook een preventief spreekuur met de leerplichtambtenaar.  

Wat doe ik als ik ziek word op school?

Dan meld je je af bij de verzuimcoƶrdinator in het Leerling Service Centrum. Wanneer je thuis komt, nemen je ouder(s)/verzorger(s) telefonisch contact op met de verzuimcoƶrdinator, zodat wij weten dat je  daadwerkelijk veilig thuis bent gekomen. 

Hoe vraag ik extra of bijzonder verlof aan?

De voorwaarden voor het opnemen van extra verlof, buiten de schoolvakanties om, zijn vastgelegd in de Leerplichtwet. Je kunt alleen extra verlof krijgen als je ouder(s)/ verzorger(s) in de schoolvakanties geen verlof kunnen opnemen. Het verzoek om extra verlof moet door je ouder(s)/verzorger(s) minimaal 8 weken van tevoren schriftelijk indienen bij de leerjaarcoƶrdinator. Dat kan via het verlofaanvraagformulier.