Ziekte en absentie

Wat moet ik doen als ik ziek ben?

Als je ziek bent of je kan om een andere reden niet bij de les zijn, vraag dan aan je ouders om je afwezig te melden voor 08.30 uur via de mail op: vmbo.ede@aeres.nl. Mocht dit niet lukken kunnen je ouders bellen naar: 088 - 020 57 00. Beter melden is niet nodig.

Als je afwezig was en weer naar school gaat, dan lever je op je eerste schooldag een door je ouders/verzorgers geschreven verzuimbrief in bij de administratie. Bezoeken aan tandartsen, dokters en therapeuten moeten in principe buiten schooltijd gepland worden.

 

Wat gebeurt er als ik niet aanwezig ben?

Per lesblok wordt de absentie genoteerd. Wanneer een leerling te veel afwezig, dan wordt in alle gevallen contact gezocht met de leerplichtambtenaar.

 

Wat doe ik als ik ziek word op school?

Als een leerling tussentijds naar huis wil omdat hij ziek is, neemt hij eerst contact met u op om uw toestemming te vragen. Daarna meldt hij zich bij zijn leerjaarcoördinator.  

 

Hoe vraag ik extra of bijzonder verlof aan?

De voorwaarden voor het opnemen van extra verlof, buiten de schoolvakanties om, zijn vastgelegd in de Leerplichtwet. Leerlingen kunnen alleen extra verlof krijgen als ouders/ verzorgers in de schoolvakanties geen verlof kunnen opnemen. Het verzoek om extra verlof moet u minimaal 8 weken van tevoren schriftelijk indienen bij de schooldirecteur. Dat kan via het verlofaanvraagformulier.