Ziekte en absentie

Wat moet ik doen als ik ziek ben?

Ben je ziek? Vraag je ouder(s)/verzorger(s) dan om tussen 8.30 en 10.30 uur school te bellen. Telefoonnummer: 088 020 5700. Bezoeken aan tandartsen, dokters e.d. moeten in principe buiten schooltijd gepland worden. Indien dit niet mogelijk is kan door je ouder(s)/verzorger(s) gemaild worden naar verzuim.vm.ede@aeres.nl. Graag met je naam en de klas waarin je zit.

Wat gebeurt er als ik niet aanwezig ben?

Per lesblok wordt de absentie genoteerd. Wanneer een leerling te veel afwezig, dan wordt in alle gevallen contact gezocht met de leerplichtambtenaar.

 

Wat doe ik als ik ziek word op school?

De leerling meldt zich af bij de Verzuimcoach (B2) en wanneer de leerling thuis komt, dient u als ouder(s)/verzorger(s), telefonisch contact op te nemen met de verzuimcoach. Zo weten wij dat de leerling daadwerkelijk veilig thuis is gekomen. 

 

Hoe vraag ik extra of bijzonder verlof aan?

De voorwaarden voor het opnemen van extra verlof, buiten de schoolvakanties om, zijn vastgelegd in de Leerplichtwet. Leerlingen kunnen alleen extra verlof krijgen als ouders/ verzorgers in de schoolvakanties geen verlof kunnen opnemen. Het verzoek om extra verlof moet u minimaal 8 weken van tevoren schriftelijk indienen bij de schooldirecteur. Dat kan via het verlofaanvraagformulier.