Vakantie, studiedagen en jaarplanning

Vakanties 2024 - 2025
 Herfstvakantie 28 oktober t/m 1 november 2024
 Kerstvakantie 23 december 2024 t/m 3 januari 2025
 Voorjaarsvakantie 24 februari t/m 28 februari 2025
 Witte donderdag 17 april 2025
 Goede vrijdag 18 april 2025
 Tweede Paasdag 21 april 2025
 Meivakantie 22 april t/m 2 mei 2025
 Bevrijdingsdag 5 mei 2025
 Hemelvaart 29 en 30 mei 2025
 Tweede Pinksterdag 9 juni 2025
 Zomervakantie 21 juli t/m 29 augustus 2025
 Studiedagen docenten, leerlingen vrij
 10 september 2024
 19 september 2024
 15 oktober 2024
 26 november 2024
 21 januari 2025
 18 februari 2025
 4 maart 2025
 1 april 2025
 10 juni 2025

N.B.: Nog één studiedag is niet ingepland. Deze wordt bepaald in samenwerking met VSO Het Vester College.

Extra verlof aanvragen

De voorwaarden voor het opnemen van extra verlof, buiten de schoolvakanties om, zijn vastgelegd in de Leerplichtwet. Het verzoek om extra verlof dient u minimaal 10 dagen van tevoren schriftelijk in te dienen via het verlofaanvraagformulier.