Vakantie vrije dagen en jaarplanning

Vakanties 2022 - 2023
 Herfstvakantie 24 t/m 29 oktober 2022
 Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
 Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023
 Pasen 7 t/m 10 april 2023
 Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
 Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
 Pinksteren 29 mei 2023
 Zomervakantie  10 juli t/m 18 augustus 2023

 

Studiedagen docenten, leerlingen vrij

 
Studiedag 1 (personeelsdag) 30 september 2022
Studiedag 2 6 april 2023
Studiedag 3 8 mei 2023

 
Studiemiddagen  

 

Studiemiddagen (flex 's middags vervalt)

 
Studiemiddag 1 12 september 2022
Studiemiddag 2 18 oktober 2022
Studiemiddag 3 17 november 2022
Studiemiddag 4 12 december 2022
Studiemiddag 5 17 januari 2023
Studiemiddag 6 13 maart 2023
 Studiemiddag 7 8 juni 2023

Jaarplanning

De ouderkalender wordt aan het begin van het schooljaar uitgedeeld. Zodra deze is uitgedeeld. Binnenkort kunt u de ouderkalender voor 2022/2023 hier vinden.

Extra verlof aanvragen

De voorwaarden voor het opnemen van extra verlof, buiten de schoolvakanties om, zijn vastgelegd in de Leerplichtwet. Het verzoek om extra verlof dient u minimaal 10 dagen van tevoren schriftelijk in te dienen via het verlofaanvraagformulier.