Vakantie vrije dagen en jaarplanning

Vakantie 2020 - 2021
 Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020
 Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
 Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari 2021
 Pasen 2 t/m 5 april 2021
 Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021
 Hemelvaart 13 en 14 mei 2021
 Pinksteren 24 mei 2021
 Zomervakantie  19 juli t/m 27 augustus 2021

 

Studiedagen docenten, leerlingen vrij

15 september 2020
29 september 2020
24 november 2020
9 februari 2021
11 juni 2021 (personeelsdag)

Studiemiddagen (na 12.25 uur geen les)

 27 oktober 2020
 11 januari 2021
 16 maart 2021
 

Jaarplanning

De ouderkalender wordt aan het begin van het schooljaar uitgedeeld: jaarkalender

Extra verlof aanvragen

De voorwaarden voor het opnemen van extra verlof, buiten de schoolvakanties om, zijn vastgelegd in de Leerplichtwet. Het verzoek om extra verlof dient u minimaal 10 dagen van tevoren schriftelijk in te dienen via het verlofaanvraagformulier.