Vakantie, studiedagen en jaarplanning

Vakanties 2023 - 2024
 Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023
 Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
 Voorjaarsvakantie 19 februari t/m 23 februari 2024
 Pasen 29 maart t/m 1 april 2024
 Meivakantie

29 april t/m 10 mei 2024 (Wijkt af van andere vo-scholen in de omgeving i.v.m. het praktijkexamen (CSPE))

 Pinksteren 20 mei 2024
 Zomervakantie  15 juli t/m 23 augustus 2024
   
 Studiedagen docenten, leerlingen vrij
 28 augustus 2023
 11 september 2023 (Studiemiddag: lessen vervallen na 12.05 uur)
 23 en 24 oktober 2023
 18 januari 2024
 28 maart 2024
 2 april 2024
 7 juni 2024

Extra verlof aanvragen

De voorwaarden voor het opnemen van extra verlof, buiten de schoolvakanties om, zijn vastgelegd in de Leerplichtwet. Het verzoek om extra verlof dient u minimaal 10 dagen van tevoren schriftelijk in te dienen via het verlofaanvraagformulier.