Vakantie vrije dagen en jaarplanning

Vakanties
 Herfstvakantie 22 t/m 26 oktober 2018
 Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
 Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 1 maart 2019
 Pasen 19 t/m 22 april 2019
 Meivakantie 23 april t/m 3 mei 2019
 Hemelvaart 30 en 31 mei 2019
 Pinksteren 9 en 10 juni 2019
 Zomervakantie  22 juli t/m 30 augustus 2019
Studiedagen, leerlingen vrij:
Maandag 10 september 2018 
Maandagmiddag 8 oktober 2018 
Dinsdagmiddag 4 december 2018 
Donderdagmidddag 7 februari 2019 
Donderdagmiddag 18 april 2019 
Vrijdag 7 juni 2019 
Dinsdag 11 juni 2019

Jaarplanning

De ouderkalender wordt aan het begin van het schooljaar uitgedeeld: jaarkalender

Extra verlof aanvragen

De voorwaarden voor het opnemen van extra verlof, buiten de schoolvakanties om, zijn vastgelegd in de Leerplichtwet. Het verzoek om extra verlof dient u minimaal 10 dagen van tevoren schriftelijk in te dienen via het verlofaanvraagformulier.