Vakantie vrije dagen en jaarplanning

Vakantie 2021 - 2022
 Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2021
 Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
 Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022
 Pasen 15 t/m 18 april 2022
 Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
 Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
 Pinksteren 6 juni 2022
 Zomervakantie  11 juli t/m 19 augustus 2022

 

Studiedagen docenten, leerlingen vrij

 
Studiedag 1 25 oktober 2021
Studiedag 2 25 januari 2022
Studiedag 3 (personeelsdag) 24 juni 2022

 
Studiemiddagen  

 

Studiemiddagen (flex 's middags vervalt)

 
Studiemiddag 1 27 september 2021
Studiemiddag 2 23 november 2021
Studiemiddag 3 14 december 2021
Studiemiddag 4 17 februari 2022
Studiemiddag 5 17 maart 2022
Studiemiddag 6 9 mei 2022

Jaarplanning

De ouderkalender wordt aan het begin van het schooljaar uitgedeeld: jaarkalender

Extra verlof aanvragen

De voorwaarden voor het opnemen van extra verlof, buiten de schoolvakanties om, zijn vastgelegd in de Leerplichtwet. Het verzoek om extra verlof dient u minimaal 10 dagen van tevoren schriftelijk in te dienen via het verlofaanvraagformulier.