Vakantie vrije dagen en jaarplanning

Vakantie 2019 - 2020
 Herfstvakantie 21 t/m 25 oktober 2019
 Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
 Voorjaarsvakantie 24 t/m 28 februari 2020
 Pasen 10 t/m 13 april 2020
 Meivakantie 20 april t/m 5 mei 2020
 Hemelvaart 21 en 22 mei 2020
 Pinksteren 1 juni 2020
 Zomervakantie  20 juli t/m 28 augustus 2020
Studiedagen docenten, leerlingen vrij:
23 september 2019
5 november 2019, studiemiddag
14 januari 2020
4 februari 2020, studiemiddag
9 april 2020
25 mei 2020

17 juli 2020

 

Jaarplanning

De ouderkalender wordt aan het begin van het schooljaar uitgedeeld: jaarkalender

Extra verlof aanvragen

De voorwaarden voor het opnemen van extra verlof, buiten de schoolvakanties om, zijn vastgelegd in de Leerplichtwet. Het verzoek om extra verlof dient u minimaal 10 dagen van tevoren schriftelijk in te dienen via het verlofaanvraagformulier.