Schoolafspraken

Wat we van elkaar verwachten staat samengevat in onze basisafspraken:

Samen maken we van de school een plek waar iedereen zichzelf kan én mag zijn en waar we de ruimte krijgen om te ontwikkelen en te groeien.

Om onze school een fijne plek te kunnen laten zijn, spreken we met elkaar zes basisregels af:

  • We komen op tijd op school en in de les;
  • We nemen alle spullen mee die nodig zijn voor de lessen;
  • Onze jassen en petten gaan in de kluisjes;
  • Mobiele telefoons worden door ons in daarvoor bestemde bak in het lokaal gelegd;
  • We zorgen ervoor dat de lokalen en aula netjes worden achtergelaten;
  • Wanneer we geen les meer hebben, gaan we naar huis;

Behalve bovenstaande regels, gaan we respectvol met elkaar en elkaars spullen om.

Op diverse plekken in de school hangen poster " Waar ben jij verantwoordelijk voor?" Andere afspraken kunt u vinden in “Samen maken we Aeres".