Programma van Toetsing en Afsluiting

PTA's 

In leerjaar 3 starten we met het examenprogramma. Alle leerlingen volgen een vastgesteld programma met vakken als Nederlands, Engels en wiskunde. Ze volgen ook verplicht het vak biologie of natuur/scheikunde 1 en het profielvak Groen. Afhankelijk van de leerweg kunnen ze bovendien verschillende keuzevakken volgen. Net als andere scholen in het voortgezet onderwijs, werken we met een Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) voor het School Examen (SE).

In het Programma van Toetsing en Afsluiting staat onder andere per vak wanneer de leerling een toets moet maken en welke onderdelen in het schoolexamen (SE) getoetst worden. Ook staat erin hoe zwaar het eventueel behaalde cijfer meetelt voor het eindcijfer schoolexamen.

Wanneer een verplicht onderdeel gemist wordt, kan dit worden ingehaald door het formulier Inhaalverzoek in te vullen.

Heeft u hierover vragen? Neem dan contact met ons op via vmbo.ede@aeres.nl