Informatie voor ouders

Aeres VMBO Ede is een vmbo-groenschool met een christelijke identiteit. Met een diploma van onze school kunnen leerlingen volop goede vervolgopleidingen kiezen. Leerlingen vinden onze school zorgzaam en persoonlijk. Persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen is voor ons heel belangrijk en daarom bieden we hen veel individuele aandacht.

Visie

Ons onderwijs op het gebied van voedsel, natuur en leefomgeving vormt de basis voor een duurzame, leefbare en gezonde wereld voor mens en economie. Leerlingen kunnen zich op onze school in een veilige omgeving voorbereiden op hun toekomst. Daarbij gaat het allereerst om goed onderwijs, waarbij leerlingen medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces en omgeving. We begeleiden leerlingen bij het verwerven van de kennis en vaardigheden die zij nodig hebben voor het behalen van een diploma. Leerlingen moeten zelfstandig kunnen functioneren in een samenleving die steeds verandert. Daarom leren ze hun talenten en hun omgeving kennen, invloed te nemen en verantwoordelijk te zijn.

Contact met ouders

Goed contact met de ouder(s)/verzorger(s) is belangrijk. Het eerste aanspreekpunt voor u is de coach. Begin van het schooljaar kunt u kennismaken met de coach van uw kind tijdens de coachavonden. Een tot twee keer per jaar is er een driegesprek. Dit is een gesprek tussen u, de coach en uw kind. Wilt u zelf door het jaar heen de coach van uw kind spreken, neem dan contact op via de mail om een (telefonische) afspraak te maken. De e-mailadressen vindt u in de coachlijst op onze contactpagina

Regelmatig vergaderen docenten over de ontwikkeling van leerlingen op zowel sociaal-emotioneel gebied als op het gebied van schoolresultaten. Eenmaal per schooljaar krijgt uw kind een cijferrapportage mee. Gedurende het schooljaar zijn de behaalde cijfers in het Ouderportaal van Eduarte te vinden.

Via het ouderbericht dat maandelijks verschijnt (met uitzondering van vakanties) informeren we u over het onderwijs en de activiteiten. Dit bericht maken we in samenwerking met de ouderadviesraad van Aeres VMBO Ede. Heeft u vragen over de informatie in het ouderbericht, neem dan contact met ons op 088 020 57 00 of mail naar vmbo.ede@aeres.nlDaarnaast gebruiken wij mails en brieven om u te informeren. 

Herstelgericht werken

Als school maken wij gebruik van herstelrecht. Wij staan voor een scholklimaat dat gebaseerd is op respect:

  • Respect voor jezelf
  • Respect voor de ander
  • Respect voor de omgeving

Meer hierover leest u in het document Herstelgericht werken.