Informatie voor ouders

Aeres VMBO Ede is een vmbo-groenschool met een christelijke identiteit. Met een diploma van onze school kunnen leerlingen volop goede vervolgopleidingen kiezen. Leerlingen vinden onze school zorgzaam en persoonlijk. Persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen is voor ons heel belangrijk en daarom bieden we hen veel individuele aandacht.

Visie

Ons onderwijs op het gebied van voedsel, natuur en leefomgeving vormt de basis voor een duurzame, leefbare en gezonde wereld voor mens en economie. Leerlingen kunnen zich op onze school in een veilige omgeving voorbereiden op hun toekomst. Daarbij gaat het allereerst om goed onderwijs, waarbij leerlingen medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces en omgeving. We begeleiden leerlingen bij het verwerven van de kennis en vaardigheden die zij nodig hebben voor het behalen van een diploma. Leerlingen moeten zelfstandig kunnen functioneren in een samenleving die steeds verandert. Daarom leren ze hun talenten en hun omgeving kennen, invloed te nemen en verantwoordelijk te zijn.

Informatie delen

Ouders ontvangen op verschillende manieren informatie over onze school en onderwijs. Maandelijks (m.u.v. de zomervakantie) versturen wij de Oudernieuwsbrief. Daarnaast gebruiken wij mails en brieven om u te informeren.

De verbindende school

Het traject wordt kort toegelicht in de presentatie "de verbindende school".