Erg leuk dat je erbij was op de centrale docentendag 2023 in Harderwijk! We kijken terug op een geslaagde dag vol met interessante thema’s, goede sprekers én leuke games. Wat een rivaliteit om het krijgen van de meeste ballen!

 Hier vind je een fotoimpressie van de dag en voor wie het interessant vindt, kun je bij de sprekers nog achtergrondinformatie vinden.
 

Leren als rode draad

Het centrale thema was ‘Het leren van docenten’. Wat heb je als docent nodig om het leerproces van de leerling zo goed mogelijk te begeleiden? Hoe ben je docent in een veranderende wereld en hoe ben je zelf een veranderaar? Deze drie beleidslijnen staan ook in het schoolplan 2023-2027.

 1. Lijn op leren leren:
  Denk aan eigenaarschap van leren, leerstijlen, differentiëren, formatief handelen en bewegend leren.
 2. Lijn op leren leven:
  Denk aan burgerschap, pedagogisch tact, welzijn, welbevinden en gelijke kansen.
 3. Lijn op Groen:
  Denk aan leren voor verduurzaming, leren in een groene schoolomgeving, contextrijk leren en transitie gedreven onderwijs.

Sprekers: Leren Leren

Ter inspiratie een korte impressie van de experts en hun invalshoek bij het thema Leren Leren. Je hoeft niet te kiezen, je gaat ze allebei horen!

Lia Voerman

Verwachtingen, hoog of laag, bepalen vaak ons gedrag. Hoe vormen we verwachtingen en wat zijn de gevolgen van hoge en lage verwachtingen voor het leren en de motivatie van onze leerlingen? Hoe geef je feedback aan leerlingen op een manier dat ze er ook echt wat aan hebben?

Dr. Lia Voerman is werkzaam als lector ‘Didactiek van Hoge Verwachtingen’ bij Kenniscentrum Talentontwikkeling aan Hogeschool Rotterdam. Zij richt zich op de versterking van kennis over de activerende didactische vaardigheden van docenten en hoe zij deze kunnen optimaliseren.

 • Meer achtergrondinformatie? Klik hier!

Patrick Sins

Als docent draag je bij aan de kennisontwikkeling van leerlingen. Maar help je hen ook om manieren te vinden hoe ze het beste kunnen leren of kennis verwerven? Ofwel, met het ontwikkelen van strategieën voor zelfregulerend leren? Volgens onderwijsonderzoek draagt dit bij aan betere leerprestaties en versterkt dit het eigenaarschap van leerlingen voor hun eigen leertraject. Wat vraag dat van jou?

Dr. Patrick Sins is lector Leren aan Hogeschool Rotterdam en daarnaast werkzaam als lector Vernieuwingsonderwijs bij Thomas More Hogeschool

 • Meer achtergrondinformatie? Klik hier!

Sprekers: Leren Leven

Saro Lozano Parra 

Gevoelige onderwerpen in de klas, hoe ga je daarmee om? Vanuit de geldende norm of durf je met elkaar grenzen af te tasten om openheid en bewustzijn te creëren? Hoe voer je dan het gesprek met elkaar over het waarom van die normen en of je er wel of niet achter staat?

Dr. Saro Lozano Parra, is docent geschiedenis en maatschappijleer, en promovendus ‘democratische vorming en conflict in de klas’ aan de Universiteit Utrecht.

 • Meer achtergrondinformatie? Kijk hier!

Hessel Nieuwelink

De oorlog in Oekraïne, racisme, de stikstofcrisis en politieke onvrede. Het zijn abstracte vraagstukken voor leerlingen. Hoe maak je ze betekenisvol en geef je de maatschappelijke context om kritisch om te gaan met bijvoorbeeld nepnieuws, de politiek en antidemocratische bewegingen?

Dr. Hessel Nieuwelink, is lector Burgerschapsonderwijs en wetenschappelijk directeur van het Centre of Expertise Urban Education aan de Hogeschool van Amsterdam.

 • Meer achtergrondinformatie? Kijk hier!

Sprekers: Lijn op Groen

Ruud Hendriks

Onderzoekend leren voor duurzame verandering. Dat is de koers waar we binnen Aeres Groene Veranderaars naartoe willen brengen. Past daar de traditionele docentenrol als ‘kennisdrager’ nog wel bij? Word supporter van ontdekkend leren. Hoe kun je aan de hand van actuele maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering, voedselproductie en de landbouwtransitie, leerlingen zelf kennis laten produceren?

Ruud Hendriks, is practor Kringlooplandbouw bij Aeres MBO. Daarnaast geeft hij onderwijs over biologische en biodynamische bodemvruchtbaarheid.

 • Meer achtergrondinformatie? Klik hier!

 

Eline Schothorst

Natuurinclusieve landbouw, we horen er steeds vaker over. Maar wat wij natuur of landbouw noemen, is vooral cultureel bepaald. Op veel plekken in de wereld bestaat dat onderscheid helemaal niet. Daar is een landbouwperceel ook natuur. Hoe ga je als Groene Veranderaars van de toekomst met deze verschillen in natuurbeleving om en wat vraagt dat van het onderwijs?

Eline Schothorst, is docent Landschap en Agrarisch Natuurbeheer bij Aeres MBO Dronten Warmonderhof. Haar internationale jeugd (Brazilië, Engeland, België) en studie bos- en natuurbeheer aan Wageningen Universiteit legden de basis voor haar fascinatie voor de positie van de mens in de natuur.

 • Meer achtergrondinformatie? Klik hier!

Tijdschema docentendag