Onze leerwegen

Het leren van leerlingen zien we als kern van ons onderwijs. Het gaat hier om leren in de breedste zin van het woord. Zo leren ze kritisch en creatief te denken, te communiceren, samen te werken en hun nieuwsgierigheid bij het leren in te zetten.

Fouten daarbij maken mag. Leerlingen ontwikkelen zo kennis en vaardigheden; voor het uitoefenen van hun toekomstige beroep, om vooruit te komen in de maatschappij en om zich persoonlijk te blijven ontwikkelen. Leerlingen leren dit zowel via algemene vakken als via (groene) praktijkvakken.

Als school doen we een drietal beloftes:

  • Leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag.
  • Leerlingen ontwikkelen competenties die het leven lang leren ondersteunen.
  • Leerlingen ontdekken de waarden van de (moderne) groene wereld, zodat ze in staat zijn de groene wereld te respecteren, te waarderen en een rol te kunnen spelen bij de belangrijke groene (maatschappelijke) vraagstukken.

Onderbouw: leerjaar 1 en 2

In leerjaar 1 en 2 volgen leerlingen algemene vakken als Nederlands, Engels, wiskunde en biologie. Daarnaast krijgen ze vanaf de eerste dag onderwijs in het brede profiel Groen. Ze gaan aan de slag met natuur en milieu, gezonde voeding en duurzaamheid. Ze leren over alles wat groeit en bloeit en over het belang van ‘groen’ in de maatschappij. Dit onderwijs krijgen leerlingen voor een groot deel in praktijklessen. Aan het eind van het tweede leerjaar bepalen we of een leerling verder gaat met de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg of de gemengde leerweg. De criteria voor toelating tot de verschillende leerwegen vindt u hier.

Bovenbouw: leerjaar 3 en 4

In leerjaar 3 starten we met het examenprogramma. Alle leerlingen volgen een vastgesteld programma met vakken als Nederlands, Engels en wiskunde. Ze volgen ook verplicht het vak biologie of natuur/scheikunde 1 en het profielvak Groen. Afhankelijk van de leerweg kunnen ze bovendien verschillende keuzevakken volgen. Meer informatie over het examenprogramma is vastgelegd in het Programma van Toetsing en Afsluiting.

Gemengde leerweg afsluiten met diploma theoretische leerweg!

Leerlingen in de gemengde leerweg kunnen een extra vak volgen. Als ze voldoen aan alle voorwaarden, kunnen ze hiermee een diploma voor de theoretische leerweg behalen. Dit houdt in dat ze hun diploma halen met zes theoretische vakken en een beroepsgericht vak.