Programma van Toetsing en Afsluiting

PTA4 GL Mdijk 20202021In leerjaar 3 starten de leerlingen met het examenprogramma. Alle leerlingen volgen een vastgesteld programma. Net als andere scholen in het voortgezet onderwijs, werken we met een Programma voor Toetsing en Afsluiting, oftewel een PTA.

In het Programma van Toetsing en Afsluiting staat onder andere per vak wanneer de leerling een toets moet maken en welke onderdelen in het schoolexamen (SE) getoetst worden. Ook staat erin hoe zwaar het eventueel behaalde cijfer meetelt voor het eindcijfer schoolexamen. Het eindcijfer schoolexamen is het gewogen rekenkundig gemiddelde van de behaalde schoolexamencijfers voor dat vak.

Wilt u meer informatie over het Leerwegadvies of het Programma van Toetsing en Afsluiting? Neem dan contact op met de mentor van uw kind of mail naar vmbo.maartensdijk@aeres.nl.

PTA3 BB Mdijk 20202021

PTA3 KB Mdijk 20202021

PTA3 GL Mdijk 20202021

PTA4 BB Mdijk 20202021

PTA4 KB Mdijk 20202021

PTA4 GL Mdijk 20202021