Programma van Toetsing en Afsluiting

In leerjaar 3 starten de leerlingen met het examenprogramma. Alle leerlingen volgen een vastgesteld programma. Net als andere scholen in het voortgezet onderwijs, werken we met een Programma voor Toetsing en Afsluiting, oftewel een PTA.

In het Programma van Toetsing en Afsluiting staat onder andere per vak wanneer de leerling een toets moet maken en welke onderdelen in het schoolexamen (SE) getoetst worden. Ook staat erin hoe zwaar het eventueel behaalde cijfer meetelt voor het eindcijfer schoolexamen. Het eindcijfer schoolexamen is het gewogen rekenkundig gemiddelde van de behaalde schoolexamencijfers voor dat vak.

Wilt u meer informatie over het Leerwegadvies of het Programma van Toetsing en Afsluiting? Neem dan contact op met de mentor van uw kind of mail naar vmbo.maartensdijk@aeres.nl.

Klas 3 werkt dit jaar met de onderstaande PTA's:

 Basisberoepsgerichte leerweg:  PTA BB lj3 2022-2023
 Kaderberoepsgerichte leerweg:  PTA KB lj3 2022-2023
 Gemengde leerweg:   PTA GL lj3 2022-2023
 Theoretische leerweg:  PTA TL lj3 2022-2023

Klas 4 werkt dit jaar met deze PTA's:

Basisberoepsgerichte leerweg:   PTA BB lj4 2022-2023 
Kaderberoepsgerichte leerweg:  PTA KB lj4 2022-2023 
Gemengde leerweg:   PTA GL lj4 2022-2023 
Theoretische leerweg:   PTA TL lj4 2022-2023