Programma van Toetsing en Afsluiting

In leerjaar 3 starten de leerlingen met het examenprogramma. Alle leerlingen volgen een vastgesteld programma. Net als andere scholen in het voortgezet onderwijs, werken we met een Programma voor Toetsing en Afsluiting, oftewel een PTA.

In het Programma van Toetsing en Afsluiting staat onder andere per vak wanneer de leerling een toets moet maken en welke onderdelen in het schoolexamen (SE) getoetst worden. Ook staat erin hoe zwaar het eventueel behaalde cijfer meetelt voor het eindcijfer schoolexamen. Het eindcijfer schoolexamen is het gewogen rekenkundig gemiddelde van de behaalde schoolexamencijfers voor dat vak.

Wilt u meer informatie over het Leerwegadvies of het Programma van Toetsing en Afsluiting? Neem dan contact op met de mentor van uw kind of mail naar vmbo.maartensdijk@aeres.nl.

Klas 3 werkt dit jaar met de onderstaande PTA's:

 Basisberoepsgerichte leerweg:  PTA lj3 BB
 Kaderberoepsgerichte leerweg:  PTA lj3 KB
 Gemengde leerweg:   PTA lj3 GL
 Theoretische leerweg:  PTA lj3 TL

Klas 4 werkt dit jaar met deze PTA's:

Basisberoepsgerichte leerweg:   PTA lj4 BB
Kaderberoepsgerichte leerweg:  PTA lj4 KB
Gemengde leerweg:   PTA lj4 GL
Theoretische leerweg:   PTA lj4 TL