Waar je dagelijks mee te maken krijgt

  • Alle schoolboeken ontvang je van ons tijdens je eerste lessen. Welke schoolbenodigdheden je zelf nog moet aanschaffen vind je in deze lijst met boeken en schoolspullen.

  • Natuurlijk bepaal je zelf welke kleding je draagt naar school. Om redenen van veiligheid en/of hygiëne komt het voor dat we afspreken dat er bepaalde kledingstukken beter niet gedragen kunnen worden. Ook kun je aangesproken worden als je kleding draagt die te onthullend en/of uitdagend is. Er zal dan worden gevraagd iets anders aan te trekken. Als je om godsdienstige redenen je hoofd wilt bedekken, is dit toegestaan zolang het de veiligheid van jou of iemand anders maar niet aantast. Draag je kleding die je gezicht bedekt dan is het voor ons moeilijk om te communiceren en je te herkennen. De afspraak is om dit achterwege te laten.

Voor ouders

  • Goed contact met ouders/verzorgers is heel belangrijk. Tijdens het schooljaar houden we daarom regelmatig spreekavonden. De planning hiervan vindt u hier.

  • Het is heel belangrijk dat onze leerlingen en ouders/verzorgers tevreden zijn over ons onderwijs. Onze school moet een veilige en vertrouwde plek zijn voor leerlingen. Eventuele klachten nemen we dan ook heel serieus. We doen er alles aan om die zo snel en goed mogelijk op te lossen. Als u klachten heeft, dan kunt u die het beste eerst bespreken met docent, mentor of teamleider. Op onze contactpagina vindt u een lijst met rechtstreekse contactgegevens van onze medewerkers. Meestal kunnen we dan direct een oplossing vinden. Wordt er geen oplossing gevonden, dan volgt de klachtenprocedure.

  • Aeres VMBO heeft een Centrale Ouderraad die de gemeenschappelijke belangen van alle leerlingen en ouders/verzorgers behartigt.

  • Op school maken we regelmatig foto’s en video’s om te laten zien waar we mee bezig zijn, bijvoorbeeld tijdens activiteiten, excursies en lessen. Ook gebruiken we beeld bij het begeleiden van leraren bij hun onderwijstaak. Uw zoon of dochter kan op deze foto’s en video’s te zien zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. We plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden en we gebruiken ook geen namen. We vinden het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind. Daarom ontvangt u elk jaar een verzoek om toestemming. Meer informatie leest u in ons Protocol omgaan met beeldmateriaal en de informatie over beeldbegeleiding. Het privacybeleid van onze school leest u hier op de algemene site Aeres VMBO site.

  • Onze school kent een vrijwillige ouderbijdrage. De bijdrage voor 2019-2020 leest u hier. Deze ouderbijdrage heeft tot doel een aantal voorzieningen te bekostigen die niet door de overheid worden vergoed. Deze voorzieningen zijn nodig om enerzijds de kwaliteit van onze onderwijs te waarborgen en anderzijds invulling te geven aan het unieke karakter van onze school. Ouders/verzorgers ontvangen in september een mail met daarin een link naar ons digitale schoolkostensysteem. Hierin kunt u lezen waaraan de ouderbijdrage wordt besteed en kunt u aangeven welke diensten en activiteiten u wilt af nemen voor uw zoon/dochter. De centrale ouderraad van de school heeft instemming verleend aan de hoogte van deze bedragen. We verwachten dat ouders/verzorgers die voor onze school kiezen die bijdrage willen betalen. Omdat het hier gaat om aanvullende diensten en activiteiten, kunt u ervoor kiezen om bepaalde diensten of activiteiten niet af te nemen. Uw zoon/dochter kan in deze gevallen geen gebruik maken van deze diensten en/of activiteiten.
    Op de ouderbijdrage is het reglement ouderbijdrage van toepassing. Het reglement is hier te vinden op de algemene website van Aeres vmbo.