Waar je dagelijks mee te maken krijgt

  • Alle schoolboeken ontvang je van ons tijdens je eerste lessen. Welke schoolbenodigdheden je zelf nog moet aanschaffen vind je in deze lijst met boeken en schoolspullen.

  • Natuurlijk bepaal je zelf welke kleding je draagt naar school. Om redenen van veiligheid en/of hygiëne komt het voor dat we afspreken dat er bepaalde kledingstukken beter niet gedragen kunnen worden. Ook kun je aangesproken worden als je kleding draagt die te onthullend en/of uitdagend is. Je wordt dan gevraagd iets anders aan te trekken. Als je om godsdienstige redenen je hoofd wilt bedekken, is dit toegestaan zolang het de veiligheid van jou of iemand anders maar niet aantast. Draag je kleding die je gezicht bedekt dan is het voor ons moeilijk om te communiceren en je te herkennen. De afspraak is om dit achterwege te laten.

Voor ouders

  • Goed contact met ouders/verzorgers is heel belangrijk. Tijdens het schooljaar houden we daarom regelmatig spreekavonden. De planning hiervan vindt u hier.

  • Het is heel belangrijk dat onze leerlingen en ouders/verzorgers tevreden zijn over ons onderwijs. Onze school moet een veilige en vertrouwde plek zijn voor leerlingen. Eventuele klachten nemen we dan ook heel serieus. We doen er alles aan om die zo snel en goed mogelijk op te lossen. Als u klachten heeft, dan kunt u die het beste eerst bespreken met docent, mentor of teamleider. Op onze contactpagina vindt u een lijst met rechtstreekse contactgegevens van onze medewerkers. Meestal kunnen we dan direct een oplossing vinden. Wordt er geen oplossing gevonden, dan volgt de klachtenprocedure.

  • Aeres VMBO heeft een Centrale Ouderraad die de gemeenschappelijke belangen van alle leerlingen en ouders/verzorgers behartigt.

  • Op school maken we regelmatig foto’s en video’s om te laten zien waar we mee bezig zijn, bijvoorbeeld tijdens activiteiten, excursies en lessen. Ook gebruiken we beeld bij het begeleiden van leraren bij hun onderwijstaak. Uw zoon of dochter kan op deze foto’s en video’s te zien zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. We plaatsen geen beeldmateriaal waardoor leerlingen schade kunnen ondervinden en we gebruiken ook geen namen. We vinden het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind. Daarom ontvangt u elk jaar een verzoek om toestemming. Meer informatie leest u in ons Protocol omgaan met beeldmateriaal en de informatie over beeldbegeleiding. Het privacybeleid van onze school leest u hier op de algemene site Aeres VMBO site.

  • Onze school kent een vrijwillige ouderbijdrage. De bijdrage voor 2019-2020 leest u hier. Niet al onze schoolvoorzieningen en schoolactiviteiten worden door de overheid betaald. Daarom vragen we je ouders jaarlijks om een financiële bijdrage. De bedragen worden vastgesteld door de Centrale Ouderraad van Aeres. Deze bijdrage is op vrijwillige basis. Jij als leerling van onze school mag sowieso meedoen met alle activiteiten die de school organiseert. We verwachten dat ouders die voor onze school kiezen die bijdrage willen betalen. Het reglement voor de bijdrage staat op de website.