Onze leerwegen

Ouderbijdrage voor extra activiteiten en excursies

De overheid betaalt niet alle extra activiteiten en excursies op school. Daarom vragen we je ouders/verzorgers elk jaar om een financiële bijdrage. De bijdrage is vrijwillig. Jij mag hoe dan ook meedoen met alle schoolactiviteiten. De school stemt de hoogte van het bedrag en waar het aan wordt uitgegeven af met de Centrale ouderraad van Aeres.

Je ouders/verzorgers kunnen betalen via het schoolkostensysteem WIS Collect. Zij ontvangen een digitale factuur via dit systeem en kunnen die vervolgens digitaal betalen.

Bekijk hieronder het overzicht van de bedragen voor schooljaar 2023-2024. In het reglement schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage Aeres VMBO staat meer informatie en worden de categorieën toegelicht: https://www.aeresvmbo.nl/over-aeres-vmbo/regelingen-en-statuten.