Om de kwaliteit van ons onderwijs te garanderen, stelt Aeres VMBO jaarlijks statuten en reglementen vast. Deze documenten beschrijven niet alleen de organisatie van ons onderwijs, maar ook de rechten en plichten van jou als leerling en die van de school, leerbedrijven, mede- werkers en ouders.

Meer over onze statuten en reglementen lees je hier op de algemene website van Aeres VMBO.