Gras
De meest recente updates met betrekking tot het coronavirus vind je op deze pagina.
Als eerste de updates van de Aeres VMBO Maartensdijk, vervolgens de updates en maatregelen die Aeres-breed gelden. In het Meer informatie blok op deze pagina een overzicht van veelgestelde vragen en alle updates.

Laatste updates Aeres VMBO Maartensdijk

5 oktober

Afstandsonderwijs bij Aeres VMBO Maartensdijk

Vanaf maandag 12 oktober tot en met vrijdag 16 oktober 2020 krijgen al onze leerlingen op afstand onderwijs en gaat de school dicht. Te veel collega’s zijn niet inzetbaar door ziekte, quarantaineplicht of omdat zij nog wachten op de uitslag van een test. Ook hebben we dagelijks veel afmeldingen van leerlingen. Om lesuitval te voorkomen, schakelen we daarom over op afstandsonderwijs. Na de herfstvakantie start het onderwijs weer op school met een aangepast rooster. Onze leerlingen en hun ouders zijn persoonlijk op de hoogte gebracht.

22 september

Ten aanzien van de te nemen adviezen en de te nemen beslissingen bij Corona handelen wij als school in de lijn van de adviezen van de RIVM en de GGD.Onderstaande beslisboom is een handig hulpmiddel om een goede keuze te kunnen maken als uw kind of een van de huisgenoten Corona klachten heeft. Vanzelfsprekend blijven de hygiënemaatregelen ten aanzien van het regelmatig handen wassen, niezen of hoesten in je elleboog, het handen schudden en het gebruik van papieren zakdoekjes van kracht. 
.

15 april

Voor zaken betreffende de voortgang van het examen verwijzen wij naar de mailingen die leerlingen en ouders/verzorgers van ons hebben ontvangen. Kijk hier voor de publicatie Slaag- en zakregeling van het Ministerie van OCenW, die bekendgemaakt is op 8 april.

We zijn telefonisch bereikbaar van 8.00-12.00 uur. Stel uw vragen bij voorkeur via de mail: vmbo.maartensdijk@aeres.nl

27 maart 2020
Vanaf vandaag zijn wij telefonisch bereikbaar van 08.00 uur tot 12.00 uur.

24 maart 2020

Vaccinaties meningokokken uitgesteld. Zie voor meer info www.ggdru.nl.

Laatste updates Aeres-breed

3 december 2021

Zelftest gebruiken bij milde klachten

Vanuit de rijksoverheid is gemeld dat zelftesten ook bij milde corona-gerelateerde klachten gebruikt kunnen worden. Bij milde klachten is het daardoor niet meer (zoals voorheen) noodzakelijk om naar de GGD te gaan voor een coronatestest. In plaats daarvan kun je thuis een zelftest doen. Is bij een zelftest de uitslag negatief, dan hoef je vervolgens niet thuis te blijven.
Is bij de zelftest de uitslag positief, dan moet je je alsnog wel laten testen bij de GGD.

Situaties waarin je geen zelftest gebruikt:

 • Als je kwetsbaar of ernstig ziek bent, of als je in contact komt met kwetsbare personen. In deze gevallen volstaat een zelftest niet en is het advies om je bij de GGD te laten testen;
 • als je in quarantaine zit. Je kunt de quarantaine alleen beëindigen door op dag 5 bij de GGD te testen.

Als de milde klachten aanhouden, ook na een negatieve zelftest, word je geadviseerd om alsnog naar de GGD te gaan.
Voor studenten en medewerkers in het mbo en hbo geldt dat zij gratis zelftesten kunnen aanvragen via https://www.zelftestonderwijs.nl/.

26 november 2021

Onderwijs blijft open, met extra voorzorg

Om het aantal besmettingen met het coronavirus terug te dringen, heeft het kabinet besloten om landelijk de coronamaatregelen verder aan te scherpen. Het onderwijs blijft open, maar er is sprake van enkele aanvullende maatregelen. Hieronder een overzicht van de maatregelen die tot ten minste 19 december 2021 gelden:

Avondbijeenkomsten vervallen:
Als gevolg van de landelijk geldende maatregelen zal Aeres geen open dagen of andere bijeenkomsten organiseren na 17.00 uur ’s middags. Voor open dagen die al gepland stonden tijdens de avonduren zal naar alternatieven worden gezocht;

Afstand houden:
Landelijk geldt dat iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand houdt ten opzichte van volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar. Binnen scholen geldt deze verplichting niet voor leerlingen, studenten en docenten;

 • Voor onderwijsondersteunend personeel en/of voor medewerkers op niet-onderwijslocaties van Aeres gelden de afstandsregels dus wel;
 • Tijdens open dagen gelden de afstandsregels binnen scholen wel voor volwassenen die met de leerlingen meekomen.

Mondkapjes:
Voor alle locaties van Aeres geldt dat het dragen van mondkapjes verplicht is in de gangen, kantine en overige verkeersruimten;

Open dagen:
Open dagen die overdag worden georganiseerd blijven mogelijk, met inachtneming van de geldende voorzorgsmaatregelen;

Thuis of op locatie werken:

 • Het fysieke onderwijs op de onderwijslocaties gaat door;
 • Voor medewerkers geldt bij overige werkzaamheden: werk thuis, tenzij het echt niet anders kan. Leidinggevenden en medewerkers overleggen samen hoe dit advies in de praktijk toe te passen;
 • Voor werkplekken en vergaderruimten geldt: houd anderhalve meter afstand. Ga met betrekking tot vergaderingen bovendien na of deze ook online gevoerd kunnen worden;

Basisregels:
Aeres roept iedereen op om de basisregels in acht te blijven nemen.

 • blijf thuis als je griep- of verkoudheidsklachten hebt.
 • was regelmatig je handen;
 • niezen en hoesten in de ellebogen;
 • geen handen schudden;

Zelftesten:
Het dringende advies aan medewerkers, leerlingen, studenten en cursisten blijft om zichzelf tweemaal per week te testen. Studenten (mbo en hbo) en medewerkers kunnen gratis zelftesten aanvragen via https://www.zelftestonderwijs.nl/.

Ventilatie:

 • In de gebouwen wordt maximaal geventileerd en/of gelucht;
 • Looproutes zijn aangepast om elkaar de ruimte te geven.

Aeres blijft de coronavoorschriften en –adviezen van de rijksoverheid volgen. Wijzigingen in de maatregelen worden zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Algemene informatie

Let op: onderstaande informatie is bijgewerkt op maandag 23 augustus 2021.

In december 2019 startte in China een uitbraak van het coronavirus. Wereldwijd worden maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Aeres volgt daarbij de landelijke richtlijnen van het RIVM, autoriteit op het gebied van volksgezondheid, en de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Belangrijke informatie over het coronavirus en meer specifieke informatie over maatregelen die Aeres (indien noodzakelijk) neemt, worden hier gedeeld. De richtlijnen en maatregelen gelden voor alle scholen en locaties van Aeres.

Besmetting en symptomen

Dragers van het coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. De ziekte is overdraagbaar van mens op mens.

Voorkom besmetting en/of virusverspreiding door:

 • regelmatig handen te wassen;
 • te niezen en hoesten in de ellebogen;
 • papieren zakdoekjes te gebruiken;
 • geen handen te schudden;
 • thuis te blijven als je griep- of verkoudheidsklachten hebt.

Bel de huisarts indien je:
Koorts boven de 38 graden met luchtwegklachten hebt (hoesten of kortademigheid).

Ga NIET naar een huisarts of huisartsenpost toe, om besmetting van anderen te voorkomen. Neem telefonisch contact op met de huisarts en volg de aanwijzingen op.

Klik hier voor meer informatie van het RIVM. 

Reizen

Ook ten aanzien van haar reisbeleid volgt Aeres de adviezen van de Nederlandse overheid. Als gevolg daarvan geldt momenteel dat voor werk of studie gereisd kan worden naar landen die door de overheid aangeduid zijn met de codes ‘groen’ of ‘geel’, op het moment van vertrek. Er wordt niet gereisd naar landen met de codes rood of oranje. Een actueel overzicht van de kleurencodes per land is hier te vinden.
Voor studenten die in het buitenland verblijven, of die een reis geboekt hebben geldt dat zij zelf het risico dragen ten aanzien van de eventuele kosten wanneer de code van een land verandert van groen of geel naar rood of oranje.

Vragen

Raadpleeg bovengenoemde websites voor meer informatie. Aeres-gerelateerde vragen kun je mailen aan inlichtingen@aeres.nl. Voor studiegerelateerde vragen kun je rechtstreeks contact opnemen met jouw Aeres instelling, via: