Mentor

Elke leerling heeft een mentor en in sommige klassen ook een co-mentor. De mentor is het vaste aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders/verzorgers. Iedere week heeft de mentor één lesuur waarin de leerlingen met raad en daad bij worden gestaan. Gedurende de onderbouwperiode (leerjaren 1 en 2) houden leerlingen zoveel mogelijk dezelfde mentor. Hier streven wij zoveel mogelijk naar. Bij de bovenbouw geeft een mentor meer coachende begeleiding. De zelfstandigheid van de leerling wordt hierdoor bevorderd, zodat de leerling kan wennen aan de werkwijze bij een vervolgopleiding (het mbo). Tijdens de bespreking van leerlingen in de leerling- en cijferbespreking verzamelt de mentor de op- en aanmerkingen die over zijn mentorleerlingen worden gemaakt door het docententeam. Omdat de mentor het eerste aanspreekpunt is voor ouders/verzorgers, kunt u bij vragen contact met hem/haar opnemen. Mocht de mentor op dat moment niet aanwezig zijn of lesgeven, dan wordt er een e-mail naar de mentor gestuurd met een terugbelverzoek.

Vakdocenten

Dit zijn docenten die leerlingen begeleiden tijdens de dagelijkse lessen. Sommige docenten geven meerdere vakken. De lessen en blokuren worden volgens rooster gegeven.

Decaan

Een andere vorm van hulp en begeleiding wordt geboden door de decaan. Deze helpt de leerling een keuze te maken uit het grote aanbod van vakken, opleidingen en beroepen. Leerlingen uit het tweede leerjaar werken tijdens het mentoruur met een speciale methode zodat ze een goede trajectkeuze kunnen maken aan het einde van het derde leerjaar. In het vierde leerjaar heeft de decaan een sturende rol. De leerlingen worden op de mogelijkheden binnen en buiten het Aeres gewezen. De decaan maakt voor iedere leerling tijd vrij voor een persoonlijk gesprek. De decaan heeft een adviserende en ondersteunende functie, maar zorgt er altijd voor dat de leerling zijn of haar keuze zelf bepaalt.

Examencoördinator

De examencoördinator is samen met de directeur verantwoordelijk voor een goed verloop van de tentamens en de examens. Heeft u vragen rondom tentamens of examens dan kunt u bij de examencoördinator terecht.

Huiswerkbegeleiding

In het eerste en tweede jaar is huiswerkbegeleiding in het lesrooster opgenomen. Veel leerlingen vinden het in het begin vaak lastig hoe ze voor een toets moeten leren. Tijdens deze uren worden leerlingen begeleid bij het voorbereiden op een toets, op de manier die het beste bij de leerling past.

Het loopbaanoriëntatie- en begeleiding-dossier (LOB)

Tijdens de lessen worden de leerlingen al op de beroepskeuze mogelijkheden voorbereid. Aan het eind van het tweede leerjaar is de school verplicht om een bindend advies aan de ouders/ verzorgers te geven. Dit advies betreft het type leerweg, (niveau bl, kl, gl en tl) en de sector die aangeraden wordt. Al in het eerste leerjaar starten de leerlingen met het portfolio waarin zij nadenken over hun toekomst.

Naast de reguliere vakken wordt in alle leerjaren aandacht besteed aan het LOB. Doel van het LOB is de leerlingen na te laten denken over hun studie- en beroepskeuze. Samen met de decaan en de mentor wordt een individueel programma uitgestippeld. Dit programma bestaat onder andere uit het bezoeken van open dagen, een beroepskeuzetest en het verzamelen van informatie op bijvoorbeeld het internet. In het derde en vierde leerjaar wordt zowel klassikaal als individueel aandacht besteed aan het LOB. In de onderbouw wordt het LOB meer klassikaal aangeboden, in de bovenbouw spitst het LOB zich meer toe op het individu.