De SchoolAdviesRaad (SAR)

Wilt u meepraten over het schoolbeleid of wilt u met het bedrijfsleven van gedachten wisselen over de afstemming tussen het onderwijs en de praktijk? Houdt u ervan om wat breder met onderwijs bezig te zijn? Dan is de SchoolAdviesRaad voor u het platform.

In een gemengde samenstelling van mensen uit het bedrijfsleven en onderwijs gaat u in gesprek met elkaar over onderwerpen als beleid, besteding van gelden, samenwerking onderwijs en bedrijfsleven, stages, ontwikkelingen in onderwijs, etc.

  • De SAR komt 4 x per schooljaar bij elkaar waarbij de laatste keer een gezamenlijke, informele bijeenkomst is met de leden van de klankbordgroepen (ouders). 
  • De bijeenkomsten zijn van 19.30 uur tot uiterlijk 21.00 uur in het gebouw aan de Jansoniusstraat. De gezamenlijke afsluiting is van 17.30-20.00 uur.
  • Voor directe aanmelding en meer informatie kunt u contact opnemen met onze directeur Marga Schmit.
 

Klankbordgroep

Ouders, verzorgers die mee willen praten over het reilen en zeilen hier op school en in de klas kunnen deelnemen aan de klankbordgroep. Wij willen graag weten wat u thuis van uw kind hoort, waarover is uw zoon/dochter te spreken en wat zou anders kunnen of wat zou u graag anders willen zien. Samen met u willen we werken aan nog beter onderwijs en een fijne schooltijd voor uw kind.

  • De klankbordgroepen komen 3 x in het schooljaar bijeen waarbij de laatste keer een gezamenlijke, informele bijeenkomst is met de SAR(SchoolAdviesRaad) leden. 
  • De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren tot uiterlijk 21.00 uur. Ze vinden plaats in het vmbo gebouw aan de Jansoniusstraat 2.
  • Voor directe aanmelding en meer informatie kunt u contact opnemen met de teamleiders.