Leerlingenraad

Ook leerlingen van het VMBO hebben inspraak! Elke klas heeft een vertegenwoordiger die in een leerlingenraad zit. Er zijn drie onderwijsteams, Basis, KGT1 en KGT2 en per team is er een leerlingenraad. 

De leerlingenraden komen tenminste 3 keer per jaar bij elkaar en praten met de betreffende teamleider en de directeur. De leerlingenraden geven gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding.