Natuurlijk wil je een fijne schooltijd mét goede resultaten! Daarom krijg je veel persoonlijke aandacht. Wij vinden het belangrijk om goed naar jou te luisteren en samen in gesprek te gaan. Zo kun je je talenten volop ontwikkelen. Tijdens je schooltijd krijg je goede basisondersteuning en waar nodig voldoende extra ondersteuning.

Iedere leerling krijgt de begeleiding en zorg die nodig is. Komen we er zelf niet uit, dan zoekt onze zorgcoördinator mee naar passende ondersteuning van buiten school.

Jaap Hoekstra, docent Nederlands en maatschappijleer

Mentor (coach)

Je hebt je eigen mentor. Het is zijn taak om jou goed te begeleiden. Bij hem kun je dan ook altijd terecht. Ook is hij het eerste aanspreekpunt voor jouw ouders/verzorgers. De mentor begeleidt je zowel individueel als in groepsverband. Hierbij wordt veel aandacht  besteed aan groepsdynamiek en de manier waarop je met elkaar omgaat.

Extra ondersteuning

Heb je extra hulp nodig? Geen probleem: je krijgt de ondersteuning die voor jou goed werkt. Je kunt dan terecht bij de zorgcoördinator. Mevrouw H. van der Stigchel is de zorgcoördinator van onze locatie.

We nemen deel aan School als Vindplaats, wat betekent dat er wekelijks een jongerenwerker en een jeugdverpleegkundige in de school aanwezig zijn. Zij werken met het intern zorgteam samen.

In het schoolondersteuningsprofiel staat informatie over de verschillende soorten hulp. Bijvoorbeeld leer- en studiebegeleiding, huiswerkbegeleiding en hulp bij dyslexie of dyscalculie. 

Ouder- en jeugdsteunpunt Passend onderwijs

Ieder kind verdient passend onderwijs. Heeft u als ouder vragen over extra ondersteuning? Of heeft u behoefte aan een luisterend oor of onafhankelijk advies? Dan staat het Ouder- en jeugdsteunpunt voor u klaar. U kunt bij hen terecht voor informatie en u kunt in contact komen met ervaren mede-ouders. Samen gaan we voor goed onderwijs dat aansluit bij de behoefte en mogelijkheden van uw kind. Kijk voor meer informatie op www.steunpuntfriesland.nl.