De directeur en teamleiders

Aeres VMBO Leeuwarden heeft als directie één directeur. Op het VMBO zijn drie teamleiders aanwezig. Zij ondersteunen en begeleiden de vakdocenten en mentoren. Daarnaast zorgen zij voor een optimale dagelijkse gang van zaken.

Schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit:

 • Directeur
  Mevrouw Marga Schmit

 • Teamleiders Kader en Gemengd Theoretische leerweg
  De heer Mario Kleefstra (kgt1)
  De heer Roy Scheffer (interim) (kgt2)

 • Teamleider Basisberoepsgerichte leerweg:  
  De heer Meile Zijlstra

 Onze school is onderdeel van Aeres

Lees meer over Aeres en Aeres VMBO.