De directeur en teamleiders

Aeres VMBO Leeuwarden heeft als directie één directeur. Op het VMBO zijn twee teamleiders aanwezig. Zij ondersteunen en begeleiden de vakdocenten en mentoren. Daarnaast zorgen zij voor een optimale dagelijkse gang van zaken.

Schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit:

 • Directeur
  Mevrouw Marga Schmit

 • Teamleiders
  Mevrouw Anna de Vries (onderbouwklassen)
  De heer Mario Kleefstra (bovenbouwklassen)

 • Coördinator:  
  De heer Meile Zijlstra

 Onze school is onderdeel van Aeres

Lees meer over Aeres en Aeres VMBO.