De directeur en teamleiders

Aeres VMBO Leeuwarden heeft als directie één directeur. Op het VMBO zijn drie teamleiders aanwezig. Zij ondersteunen en begeleiden de vakdocenten en mentoren. Daarnaast zorgen zij voor een optimale dagelijkse gang van zaken.

Schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit:

 • Directeur
  Mevrouw Marga Schmit
 • Teamleiders Kader en Gemengd Theoretische leerweg
  De heer Michiel Veenstra
  De heer Mario Kleefstra
 • Teamleider Basisberoepsgerichte leerweg:  
  De heer Meile Zijlstra

 Bestuur Aeres

Onze school staat onder bestuur van Aeres. Het College van Bestuur van Aeres bestaat uit:

Voorzitter: Dhr. B.M.P. Pellikaan 
Vice-voorzitter: Dhr. M.H.C. Komen

Instellingsdirectie Aeres VMBO en MBO

 • Mevr. G.J.M. Kruijer
 • Dhr. A.R. Jaarsma

Postadres: Postbus 245, 6710 BE Ede
Bezoekadres: Bovenbuurtweg 27, 6717 XA Ede
Tel.: 088 - 020 70 20
E-mail: info@aeres.nl