Ouderraad

De Ouderraad is gesprekspartner voor het College van Bestuur als het gaat om bijvoorbeeld toekomstige ontwikkelingen in het VMBO, inspelen op de krimp van leerlingenaantallen waarmee we te maken krijgen, de schoolkosten en de kwaliteit van het onderwijs. 

Als u wilt meedenken over het beleid en de keuzes van de school van uw zoon of dochter - en eventueel ook deel wilt uitmaken van de Ouderraad kunt u uw belangstelling voor de Ouderraad aangeven bij de directeur van de school.