Heb jij je keuze voor onze school gemaakt? Dat is erg leuk!

Je kunt je vanaf nu, met hulp van je ouders, aanmelden voor het nieuwe schooljaar.

Kies het leerjaar waarvoor je je wilt aanmelden

Instromen

Het is niet mogelijk om tussentijds in te stromen in een leerjaar
Dit is een afspraak tussen de Leeuwarder scholen binnen het samenwerkingsverband. Alleen in geval van verhuizing vanuit een andere regio is tussentijds instromen toegestaan en pas mogelijk na dossieronderzoek.

Instromen voor het nieuwe schooljaar
Je kunt bij de start van het nieuwe schooljaar 2024/2025 i
nstromen in het tweede of derde leerjaar. De aansluiting levert vaak geen problemen op. Een aantal leerwegen zijn al vol en voor een paar leerwegen geldt een wachtlijst waar rekening mee gehouden moet worden. De toelating wordt per leerling bekeken. Wij vragen informatie op bij jouw laatste school.

 
Als je in een hogere klas wilt worden toegelaten, dan plannen we eerst een gesprek in. Wil je je aanmelden voor leerjaar 2 of 3? Voor zowel onderbouwleerlingen (leerjaar 2) als bovenbouwleerlingen (leerjaar 3) geldt: zo snel mogelijk aanmelden. Klik hiervoor op 1 van bovenstaande linkjes.

Leerjaren 2 en 3 BB vol voor instromers
Voor leerjaar 2 en leerjaar 3 Basisberoepsgerichte leerweg is aanmelden voor schooljaar 2024/2025 niet meer mogelijk. Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze Teamleider Anna de Vries.

Heb je vragen over het aanmelden? 

Mail dan je vraag naar vmbo.leeuwarden@aeres.nl of bel 058 - 284 65 71.

Toelatingsbeleid Aeres VMBO

Wil je meer informatie over de aanmeldings- en toelatingsprocedure?