Kwalitatief goed onderwijs

Wij zetten ons continu in voor kwalitatief goed onderwijs. Om dit te bereiken spreken we regelmatig met elkaar en anderen over hoe het gaat en wat er anders of beter moet. Daarnaast nemen we enquêtes af bij leerlingen, ouders en medewerkers.  Waar aanpassingen en verbeteringen nodig zijn, voeren we die door. Zo zorgen we dat leerlingen goed onderwijs blijven krijgen. Docenten volgen na- en bijscholingen om goed te kunnen blijven presteren en steeds het beste uit leerlingen te halen. Ook de cyclus van kwaliteitszorg (plan-do-check-act) is erop gericht om vroegtijdig zaken te signaleren en te verbeteren indien nodig. 

Schooladviesraad

Op verzoek van de schoolleiding geven zowel de klankbordgroepen ouders/verzorgers als de Schooladviesraad (SAR) regelmatig hun ervaringen en opvattingen die wij gebruiken om ons onderwijs te verbeteren of aan te passen. Ook het bedrijfsleven is vertegenwoordigd in de SchoolAdviesRaad. De stagebieders krijgen minimaal jaarlijks een vragenlijst. 

Resultaten Aeres VMBO Leeuwarden

  • Geslaagd voor een VMBO-diploma 2014-2015: 99%
  • Geslaagd voor een VMBO-diploma 2015-2016: 94%
  • Geslaagd voor een VMBO-diploma 2016-2017: 96%
  • Geslaagd voor een VMBO-diploma 2017-2018: 89%
  • Geslaagd voor een VMBO-diploma 2018-2019: 90%
  • Geslaagd voor een VMBO-diploma 2019-2020: 100%

Scholen op de kaart

Elk jaar maken 200.000 leerlingen de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Scholen op de Kaart is een handig hulpmiddel dat leerlingen en hun ouders helpt bij de belangrijke keuze voor een passende middelbare school. Scholen op de Kaart (voorheen Vensters voor Verantwoording) verzamelt alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs in een systeem. De informatie is afkomstig van bijvoorbeeld DUO, Onderwijsinspectie en van de scholen. Scholen op de Kaart brengt helder in beeld hoe scholen presteren op twintig belangrijke indicatoren (examencijfers, onderwijstijd, tevredenheid, personeel, veiligheid etc.).

Scholen op de Kaart Aeres VMBO Leeuwarden

Voortijdig schoolverlaten

Een voortijdig schoolverlater is een jongere tussen de 12 en 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat. Je hebt een startkwalificatie met het behalen van een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2. Voor meer informatie over vsv cijfers kunt u terecht op Onderwijs in Cijfers, een website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.