Bitlhoven_groep meisjes buiten

Vakantie en vrijedagen rooster

Jaarplanning

Gedurende het schooljaar vinden er voor leerlingen veel activiteiten plaats. Maar ook voor ouders, zoals oudergesprekken en informatieavonden. Uiteraard ontvangt u hierover ook bericht per brief of mail. Maar wij adviseren u ook om regelmatig even in de Jaarplanning 2018 2019 te kijken. Op deze wijze bent u volledig op de hoogte van de activiteiten op school.

Heeft u vragen over één van deze activiteiten? Neem dan contact op met de mentor van uw kind.

Schoolvakanties en bijzonder verlof aanvragen

Hieronder vindt u de schoolvakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2019-2020.

Wilt u extra vakantie en/of verlof aanvragen voor uw kind, vul dan het verlofaanvraagformulier in en lever het schriftelijk minimaal twee dagen van tevoren in bij mevrouw J. Rijks-Lutke, directeur.

Herfstvakantie 21 oktober t/m 27 oktober 2019


Kerstvakantie 21 december t/m 5 januari 2019

Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 1 maart 2020
Meivakantie 25 april t/m 3 mei 2020
Hemelvaart 21 en 22 mei 2020
Pinksteren 1 juni 2020
Zomervakantie 18 juli t/m 30 augustus 2020