Bitlhoven_groep meisjes buiten

Vakantie en vrijedagen rooster

Jaarplanning

Gedurende het schooljaar vinden er voor leerlingen veel activiteiten plaats. Maar ook voor ouders, zoals oudergesprekken en informatieavonden. Uiteraard ontvangt u hierover ook bericht per brief of mail. Maar wij adviseren u ook om regelmatig even in de Jaarplanning 2018 2019 te kijken. Op deze wijze bent u volledig op de hoogte van de activiteiten op school.

Heeft u vragen over één van deze activiteiten? Neem dan contact op met de mentor van uw kind.

Schoolvakanties en bijzonder verlof aanvragen

Hieronder vindt u de schoolvakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2018 - 2019.

Wilt u extra vakantie en/of verlof aanvragen voor uw kind, vul dan het verlofaanvraagformulier in en lever het schriftelijk minimaal twee dagen van tevoren in bij mevrouw J. Rijks-Lutke, directeur.

Herfstvakantie 20 oktober t/m 28 oktober 2018
Studiedag 11 december
Kerstvakantie 22 december t/m 6 januari 2019
Studiedag 7 januari 2019
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 3 maart
Meivakantie 19 april t/m 5 mei
Hemelvaart 30 en 31 mei
Pinksteren 10 juni
Zomervakantie 20 juli t/m 1 september 2019