Bitlhoven_groep meisjes buiten

Jaarplanning, vakantie en vrije dagen

Jaarplanning

Gedurende het schooljaar vinden er voor leerlingen veel activiteiten plaats. Maar ook voor ouders, zoals leerplangesprekken (gesprekken met leerling, ouder en mentor) en informatieavonden. Uiteraard ontvangt u hierover ook bericht per brief of mail. Maar wij adviseren u ook om regelmatig even in de Jaarplanning 2020 2021 te kijken. Op deze wijze bent u volledig op de hoogte van de activiteiten op school.

Heeft u vragen over één van deze activiteiten? Neem dan contact op met de mentor van uw kind.

Schoolvakanties en bijzonder verlof aanvragen

Hieronder vindt u de schoolvakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2020 -2021.

Wilt u extra vakantie en/of verlof aanvragen voor uw kind, vul dan het aanvraagformulier Bijzonder verlof in en lever het schriftelijk minimaal twee dagen van tevoren in bij L.G.M. (Gerda) Casteel, wnd. directeur.

Studiedag - leerlingen vrij 6 oktober 2020
Herfstvakantie 17 oktober t/m 25 oktober 2020
Kerstvakantie 19 december t/m 3 januari 2021
Studiedag - leerlingen vrij 4 januari 2021
Voorjaarsvakantie 20 februari t/m 28 februari 2021
Studiedag - leerlingen vrij 11 maart 2021
Paasweekend 2 t/m 5 april 2021
Meivakantie 24 april t/m 9 mei 2021
Hemelvaart 13 t/m 16 mei 2021
Pinksteren 24 juni 2021
Zomervakantie 17 juli t/m 29 augustus 2021