Bilthoven_klaslokaal_stenenmuur

Elk kind heeft recht op passend onderwijs. Om dat doel te bereiken, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Onze school is aangesloten bij Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost-Utrecht. Het samenwerkingsverband maakt onder andere afspraken over de begeleiding en ondersteuning die scholen kunnen bieden.

Extra ondersteuning ook bij dyslexie en dyscalculie

Hebben leerlingen extra ondersteuning nodig, dan speelt de zorgcoördinator een belangrijke rol. Onze zorgcoördinator is mevrouw Visser. Zij leidt de extra begeleiding in goede banen. Ook kan ze externe deskundigheid inschakelen voor problemen die niet binnen de school kunnen worden opgelost.
Omdat we een kleine school zijn, met kleine groepen, kunnen we veel aanbieden. Veel van onze leerlingen hebben dyslexie of dyscalculie. Dat is al 'gewoon' en daar hebben we allerlei extra mogelijkheden voor. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) vindt u informatie over de ondersteuning die een leerling kan krijgen. Voorbeelden hiervan zijn leer- en studiebegeleiding, huiswerkbegeleiding en hulp bij dyslexie en dyscalculie.

 

Meer informatie

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met mevrouw Visser. Stuur uw mail naar r.visser@aeres.nl of bel 088 020 56 00.