LGU lokaal

In het rooster van de leerlingen zien ze op meerdere momenten de term LGU staan. Dit staat voor Leerling Gestuurde Uren. Het doel van leerlinggestuurde uren is dat leerlingen aan de slag gaan met het toepassen van de stof die tijdens de vaklessen is behandeld. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door samenwerken, zelfstandig werken of door het starten van een onderzoek. Bijvoorbeeld: in de les biologie is het dierenrijk aan bod geweest. Leerlingen maken dan in de LGU een kwartet daarover. Het LGU lokaal is anders ingericht dan een leslokaal, zodat leerlingen vanuit verschillende werkvormen kunnen werken. 

Tijdens het werken in het LGU lokaal kunnen leerlingen ondersteuning krijgen door een docent en de onderwijsassistent bij problemen waar ze tegen aanlopen, zoals plannen en organiseren of die moeilijke wiskundesom! 

Studiecentrum

In het studiecentrum kunnen leerlingen in stilte in hun eigen tempo studeren. Leerlingen kunnen in de les en in de LGU uren toestemming vragen aan de docent om in alle rust in het studiecentrum te mogen werken. Het studiecentrum is altijd een onderwijsassistent aanwezig.